Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie w sprawie ogrodu botanicznego - 2

Opolski Ogród Botaniczny w Gogolinie  nabiera  realnych kształtów. Jest już gotowy kompleksowy projekt zagospodarowania terenu.

W Urzędzie Miejskim w Gogolinie odbyło się (8.04.) spotkanie poświęcone koncepcji zagospodarowania ogrodu botanicznego. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Burmistrza Gogolina, Prezes Stowarzyszenia Opolski Ogród Botaniczny, pracownicy i studenci w Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi (Uniwersytet Opolski), przedstawiciele opolskich szkółkarzy i przedstawiciele firm projektujących ogrody.

Brak opisu obrazka

Projektanci ogrodu przedstawili główne założenia organizacyjne inwestycji, zapoznali z szczegółowym projektem zagospodarowania terenu, omówiono również zagadnienia związane z infrastrukturą, w tym rewitalizacją istniejącej na tym terenie architektury przemysłowej.  Szczegółowo zostały omówione zagadnienia związane z organizacją ogrodów tematycznych oraz miejsc przeznaczonych na tzw. „exodus roślin” z terenów czynnych kopalni.  

Dla przypomnienia należy dodać, iż Opolski Ogród Botaniczny powstanie na obszarze 70 ha, w dużej części na terenie byłych wyrobisk kamienia wapiennego rozciągających się za ul. Powstańców. Gmina Gogolin i Stowarzyszenie Opolski Ogród Botaniczny czynią starania o pozyskanie środków na cele związane z realizacją przedsięwzięcia.

Wersja XML