Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

logoUE.jpeg
 

Gmina Gogolin realizuje projekt grantowy pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wartość grantu otrzymanego przez Gminę Gogolin w ramach projektu wynosi 69 998,00 zł.

Projekt jest odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych – zdalne nauczanie. Projekt ma celu doposażenie jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym.

W ramach projektu Gmina Gogolin zakupiła 31 laptopów. Zakupiony sprzęt został użyczony uczniom i nauczycielom do realizacji zdalnego nauczania. Natomiast po zakończeniu okresu ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zakupiony sprzęt powrócił do szkół i jest wykorzystywany do realizacji zajęć edukacyjnych.

W ramach realizacji projektu gmina objęła wsparciem 4 szkoły podstawowe. Już w maju zakupiony sprzęt komputerowy trafił do 16 uczniów i 11 nauczycieli. W czerwcu z laptopów korzystało 19 uczniów i 10 nauczycieli. Podsumowując w okresie od maja do lipca 2020 wsparciem w postaci bezpłatnego użyczenia sprzętu  komputerowego zostało objętych 21 uczniów i 11 nauczycieli.

Wersja XML