Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmarł ks. Hubert Skomudek

W Poniedziałek Wielkanocny zmarł nasz emerytowany proboszcz ksiądz Hubert Skomudek.  Pogrzeb ks. Huberta odbędzie się w czwartek 16.04. o godz. 11:00 w Winowie. Chciejmy duchowo łączyć się na wspólnej modlitwie różańcowej, odmawianej w naszych domach o godz. 17:30. Msza Św. żałobna w kościele w Malni zostanie odprawiona po zakończonym okresie epidemicznym.

Ks. Hubert Skomudek swoją posługę duszpasterską rozpoczął pracując jako wikary w Jasionie, parafii św. Barbary w Bytomiu i w Oleśnie. W latach 1969-1975 był proboszczem parafii Żelazna k. Grodkowa, a od lutego 1976 r. podjął obowiązki proboszczowskie w parafii św. Józefa w Opolu-Szczepanowicach. Był dziekanem dekanatu Opole-Szczepanowice, dostąpił również godności Radcy Duchownego. W 1991 r. wspomagał duszpastersko proboszcza parafii w Kolonowskiem. W 1992 r. ks. Biskup Alfons Nossol mianował Ks. Huberta Skomudka ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. Pełnił tę funkcję do 1997 r. Nowym proboszczem w parafii Malnia został mianowany dekretem Biskupa Opolskiego z dnia 20 czerwca 1997 r., gdzie posługiwał do roku 2005.

Ksiądz Hubert Skomudek zapisał się w pamięci mieszkańców Malni jako troskliwy proboszcz oddany wspólnocie i dobry gospodarz parafii. Przybył do Malni w roku powodzi stulecia, która zostawiła w miejscowości dotkliwe ślady. Nie stracił jednak zapału i konsekwentnie realizował przemyślany plan pracy duszpasterskiej. Dał się poznać jako kapłan gorliwy i prowadzący parafię ku duchowym celom. Przygotował swoich wiernych do przeżywania Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, odnowił również pamięć o Józefie Cebuli – zakonniku wywodzącym się z Malni, który jako męczennik zginął w Mauthausen. Czynił starania, aby rozwijać kult Błogosławionego wśród mieszkańców i poza parafią. Ksiądz Hubert Skomudek był również dobrym gospodarzem, który dbał o powierzone budynki kościelne. Z pomocą parafian przeprowadził liczne remonty, odnowił kaplicę w Odrowążu, zainicjował również budowę obiektów przy kościele w Malni. Najważniejszym z nich jest dwupoziomowa kaplica ku czci bł. Józefa Cebuli. Staraniem proboszcza wybudowano także Kaplicę Błogosławionych i zorganizowano skwer upamiętniający m. in. budowniczych kościoła i Rok Jubileuszowy. W 2004 za „za posianie ziarna jedności w budowaniu wspólnoty parafialnej, stałego jej wzmacniania i wielką troskę o przyszłość młodych ludzi” ksiądz Hubert Skomudek został odznaczony Medalem Chleba Jerzego Lipki.

Fot. Diecezja Opolska

Wersja XML