Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wsparcie osób bezdomnych w związku z koronawirusem

Instrukcja dotycząca wsparcia osób w kryzysie bezdomności w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV- 2

W przypadku, gdy osoba bezdomna z objawami zakażenia przebywa w przestrzeni publicznej służby patrolujące ( np. straż miejska, policja) lub osoby postronne powinny:

- powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno – epidemiologiczną  (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach tel. 77 44 667 40, telefon całodobowy 692 229 498) lub

- skontaktować się z najbliższym szpitalem zakaźnym Szpital Wojewódzki w Opolu, ul. Augustyna Kośnego 53 – tel. 77 44 331 00 (czynne całą dobę)  lub

- zadzwonić na infolinię NFZ: 800 190 590;

- zastosować dalszy tryb postępowania medycznego określony przez stację lub szpital;

- a w przypadku zalecenia kwarantanny należy oczekiwać na transport, którym osoba z podejrzeniem zarażenia zostanie przewieziona do jednego z miejsc kwarantanny zbiorowej, które zostały wyznaczone na terenie powiatu.

(na podstawie polecenia Wojewody Opolskiego z dnia 14 marca 2020 r. nr PSiZ.I.4100.6.2020.MPR)

Wersja XML