Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dystrybucja preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

Ludność, która w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego mogłaby otrzymać dawkę promieniowania jonizującego przekraczającą dawkę graniczną dla ogółu ludności, jest okresowo informowana o możliwych do zastosowania środkach ochrony zdrowia oraz o działaniach, jakie powinna podjąć w razie wystąpienia zdarzenia radiacyjnego (informacja wyprzedzająca). Informacja wyprzedzająca jest aktualizowana w miarę rozwoju sytuacji.

Po wystąpieniu zdarzenia radiacyjnego ludność, która może otrzymać dawkę promieniowania jonizującego przekraczającą dawkę graniczną dla osób z ogółu ludności, jest niezwłocznie informowana o tym zdarzeniu radiacyjnym, podejmowanych działaniach oraz o stosownych środkach ochrony zdrowia.

Działaniami interwencyjnymi wprowadzanymi w razie możliwości przekroczenia poziomów interwencyjnych są:

1) ewakuacja;

2)  nakaz pozostania w pomieszczeniach zamkniętych;

3)  podanie preparatów ze stabilnym jodem;

4) zakaz lub ograniczenie: spożywania skażonej żywności i skażonej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, żywienia zwierząt skażonymi środkami żywienia zwierząt i pojenia skażoną wodą oraz wypasu zwierząt na skażonym terenie;

5) czasowe przesiedlenie ludności;

6)  stałe przesiedlenie ludności.

 

Działania interwencyjne polegające na podaniu tabletek grupom ryzyka zdeterminowane są czynnikiem czasu ponieważ tabletki powinny być podane w terminie do  24 godzin jeżeli u „dowolnej osoby z zagrożonego terenu zachodzi możliwość otrzymania na tarczycę dawki pochłoniętej równej co najmniej 100 mGy (miligrejom)” .

Podanie mieszkańcom tabletek jodku potasu spowoduje wysycenie tarczycy tym lekiem i zapobiegnie wychwytowi szkodliwego dla człowieka promieniotwórczego jodu (radionuklidów) uwolnionego do środowiska w wyniku poważnego zdarzenia radiacyjnego.

Preparat ten będzie wydawany tylko osobom z tzw. grup ryzyka.

Sposób informowania ludności o celu i miejscach wydawania tabletek jodowych:

 1. Informacje w mediach lokalnych;
 2. komunikaty przekazywane do sołtysów przez GZZK;
 3. komunikaty poprzez urządzenia głośnomówiące zamontowane na pojazdach Straży Miejskiej i Policji;
 4. obwieszczenia rozplakatowywane na tablicach ogłoszeń przez Straż Miejską;
 5. komunikaty na stronie internetowej www.gogolin.pl.;
 6. komunikaty przekazywane przez gminny system SI SMS;
 7. komunikaty przekazywane przez syreny elektroniczne.

 

Załączniki:

PDFLOKALIZACJA PUNKTÓW WYDAWANIA TABLETEK JODOWYCH DLA LUDNOŚCI NA TERENIE GMINY GOGOLIN.pdf (117,34KB)
PDFDAWKOWANIE TABLETEK JODOWYCH.pdf (110,78KB)
PDFUlotka dołączona do opakowania Jodek potasu 65mg.pdf (220,29KB)
PDFBroszura_informacyjna.pdf (2,06MB)

Wersja XML