Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie opłatkowe

Tradycyjnie jak co roku Rada Sołecka Wsi Malni zaprosiła wszystkie osoby starsze i samotne na spotkanie opłatkowe do Resturacji Linder w Malni. Na samym początku spotkania pani sołtys Barbara Herok przywitała przybyłych seniorów oraz zaproszonych gości. Wśród gości byli: pan Krzysztof Reinert zastępca Burmistrza Gogolina, pani Urszula Proszowska prezes Fundacji Górażdże wraz z mężem, pan Paweł Serafin dyrektor PSP w Malni, Ks. Proboszcz Hubert Sklorz, pani Iwona Cimek dyrektor GOK Gogolin, pan Rudolf Kubiczek przewodniczący DFK Malnia oraz pan Andrzej Kubiczek prezes Stowarzyszenia Ziemia Malińska. Dzieci z przedszkola w Malni przygotowały piękny program artystyczny. W świątecznym repertuarze zaprezentowali się również: Aurelia i Damian Spallek. W trakcie spotkania przedstawiona została prezentacja multimedialna z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2019 rok. Po występach artystycznych Ksiądz Proboszcz poświęcił opłatki, życząc wszystkim zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Do wspólnej uroczystej kolacji zasiadło ok. 100 osób.
Dziękujemy wszystkim osobą zaangażowanym za pomoc oraz sponsorom za wsparcie finansowe.

 

 

 

Wersja XML