Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmodernizowano PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gogolinie w nowym roku będzie nadal prowadzony przez Gogolińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. Taką uchwałę podjęli radni podczas XIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie 30 grudnia.

Zadanie to zostało powierzone spółce, gdyż prowadzenie przynajmniej jednego stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest zadaniem własnym samorządu gminy. Koszty tworzenia i utrzymania takich punktów pokrywane są z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wraz z nowym rokiem, mieszkańcy gminy będą już mogli korzystać ze zmodernizowanego PSZOK’u. Zakończyły się bowiem prace związane z jego rozbudową. Zadanie obejmowało m.in. utwardzenie betonowe placu manewrowego i placu kontenerowego, na którym będą zbierane odpady oraz placu edukacyjnego wraz z drogą dojazdową pod ruch ciężarowy powyżej 30 ton wraz z odpowiednim systemem odwodnienia. Ponadto na obiekcie pojawiły się: magazyn na odpady niebezpieczne oraz na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, punkt wymiany rzeczy używanych, altana edukacyjna oraz boksy betonowe. PSZOK został też wyposażony we wszystkie niezbędne kontenery, pojemniki, tablice informacyjne, narzędzia oraz oznakowania poziome i pionowej. Na realizację tego zadania Gogolińskie Usługi Komunalne pozyskały dofinansowanie w wysokości 1 miliona złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Wkład własny Gminy Gogolin to 346 978,69 zł. PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Ligonia w Gogolinie (teren dawnego składowiska odpadów). Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00, sobota 7.00-13.00.

 

 

Wersja XML