Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Samorządowe plany mieszkaniowe

Budowa trzech czterolokalowych budynków socjalnych, skorzystanie z oferty komercyjnego rynku mieszkalnego na najem lokali, termomodernizacja przynajmniej trzech lokali oraz sprzedaż sześciu budynków komunalnych – to plany samorządu Gogolina na najbliższe 5 lat w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Uchwałę w tej sprawie radni podjęli podczas XIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie 30 grudnia.

Obecnie gmina Gogolin dysponuje 175 lokalami mieszkalnymi w 32 budynkach. Niestety spora część zasobów jest nie najlepszym stanie technicznym. Dlatego polityka mieszkaniowa w latach 2020- 2025 będzie polegała głównie na poprawie stanu budynków. Remontom i modernizacji poddane zostaną elewacje, instalacje, stolarka, jak również wnętrza lokali. Ponadto w latach 2020 – 2025 samorząd planuje sprzedać sześć budynków, w tym siedemnaście lokali mieszkaniowych. Dochody ze sprzedaży zostaną przeznaczone na fundusz, który będzie wkładem własnym przy budowie mieszkań socjalnych lub na wynajem dla osób o niskich i średnich dochodach, w ramach Narodowego Funduszu Mieszkaniowego z Funduszu Dopłat, prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W funduszu tym możliwe są dopłaty do 60% kosztów inwestycji. Od 2020 roku planuje się sprzedaż jednego budynku mieszkalnego rocznie. Do takiej sprzedaży przygotowano już budynek przy Placu Dworcowym. W celu poprawienia i powiększenia zasobu mieszkalnego gminy przewiduje się budowę trzech budynków kontenerowych lub modułowych po cztery lokale mieszkalne każdy. Łączna planowana powierzchnia użytkowa lokali to ok. 400 m kw. Na teren budowy przeznaczono działkę przy ul. Malińskiej w Gogolinie. W celu obniżenia emisji CO2, planowana jest również wymiana starych pieców węglowych na piece gazowe. Do 2025 r. w minimum 3 budynkach zostanie przeprowadzona także termomodernizacja.

Wersja XML