Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gogolin z nowym budżetem

77 870 033 złotych – to plan dochodów na 2020; na kwotę 82 770 033 zł ustalono natomiast wydatki w budżecie Gminy Gogolin. Uchwałę w tej sprawie oraz wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 – 2028,  radni przyjęli podczas ostatniego posiedzenia Sesji Rady Miejskiej 30 grudnia.

Dochody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 77 870 033 zł, w tym dochody bieżące – 75 870 033 zł, a dochody majątkowe – 2 000 000 zł. Wydatki ustalono w kwocie 82 770 033 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 77 206 440 zł, a majątkowe – 5 563 593 zł. Deficyt w budżecie w wysokości 4 900 000 zł zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych i wolnych środków.

Brak opisu obrazka

Na co zostaną przeznaczone środki przyszłorocznego budżetu? Aż 24 341 619 zł będzie kosztowała oświata, z czego większość, bo prawie 17 milionów zł to koszty wynagrodzenia dla nauczycieli oraz wychowawców. Ponad milion złotych zostanie przeznaczony na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i otwarte konkursy ofert. 369 734,83 zł to pula środków z przeznaczeniem na fundusz sołecki w 2020 r. W budżecie zarezerwowano też środki na bieżące remonty dróg w kwocie 300 tysięcy złotych oraz wykonanie projektów przebudowy ul. Wyzwolenia w Gogolinie, budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ulic Sosnowa, Przyjaźni, Malińska w Gogolinie. W budżecie znalazły się też środki na przebudowę ul. Norwida w Gogolinie, a także przebudowę rowu A3 w Gogolinie, jak również na budowę oświetlenia w obrębie przejść dla pieszych. 180 tysięcy złotych zarezerwowano na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska. Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu w 2020 r. przeprowadzona zostanie renowacja zbiorowej mogiły Powstańców Śląskich w Kamieniu Śl. Sporo zostanie zrobione także w ramach funduszu sołeckiego. W Choruli 14 tysięcy złotych zostanie przeznaczonych na wykonanie utwardzenia pod namiot, 4 500 zł na zakup garażu blaszanego i 2 i pół tysiąca złotych na doposażenie OSP w Odrowążu. W ramach funduszu Dąbrówki 9 500 zł zostanie przekazane na remont wejścia do sali OSP Zakrzów, a 10 000 zł na zakup i montaż drewnianego garażu. W Górażdżach za 20 000 zł rozbudowane zostanie boisko wielofunkcyjne na placu wiejskim, a kwota 10 000 zł przeznaczona zostanie na zakup fontanny i kurtyny wodnej. W Kamieniu Śląskim planowane jest doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt przeciwpożarowy i szkoleniowy (łącznie 4 600 zł). 11 200 zł będzie kosztował remont ogrodzenia przy PSP w tej miejscowości. W Kamionku półtora tysiąca złotych przeznaczone zostanie na zakup i montaż ławki koło oczka wodnego przy ul. Ogrodowej, a aż 28 394 zł na remont nawierzchni odcinka tej drogi. W sołectwie Malnia za 26 tysięcy złotych zagospodarowana zostanie działka, umożliwiająca dojście do rzeki Odra, na której zaaranżowane zostanie również miejsce odpoczynku. W Odrowążu ponad 37 złotych przeznaczone zostanie na montaż klimatyzacji oraz remont budynku Centrum Aktywizacji Wiejskiej. W sołectwie Obrowiec w ramach środków z funduszu sołeckiego doposażony zostanie plac zabaw przy ul. Wiejskiej (15 000 zł) oraz budynek gospodarczy przy OSP (500 zł). W Zakrzowie 2 000 zł zostaną przeznaczone na doposażenie sali OSP, a 5 tysięcy złotych na zakup i montaż drewnianego garażu. 10 tysięcy zarezerwowano na remont wejścia do Sali OSP Zakrzów.

 

 

Wersja XML