Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkania w przedszkolu

Gogolińskie przedszkolaki chętnie spotykają się ze strażakami. Tym razem uczyły się jak postępować w sytuacji zagrożenia.

W dniu 21.02.2013 r. dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 3 w Gogolinie kolejny raz spotkały się ze strażakami z jednostki OSP Gogolin. Starszy kapitan Lucjan Lubaszka – dowódca jednostki Ratowniczo – Gaśniczej i prezes OSP Gogolin przeprowadził bardzo ciekawą prelekcję i przedstawił również przedszkolakom prezentację multimedialną. W  przystępny dla dzieci sposób, pokazał czym się strażacy zajmują oraz jak należy postępować w sytuacjach zagrożeń. Dzieci, którymi opiekowała się wychowawczyni - pani Gizela Sapok,  wykazały się dużą znajomością zasad postępowania w sytuacjach zagrożeń oraz dobrą znajomością zasad alarmowania straży pożarnej. Dzieci miały również okazję przymierzyć hełmy strażackie i zapoznać się ze sprzętami używanymi przez strażaków. W spotkaniu uczestniczył również strażak z OSP Gogolin dh Adam Zelent oraz naczelnik Gminnego Centrum Reagowania Urzędu Miejskiego w Gogolinie Tadeusz Byrski, który przypomniał dzieciom o bezpiecznych zasadach poruszania się w miejscach publicznych, przekazał również wszystkich przedszkolakom odblaskowe breloczki. 

Dzięki uprzejmości  Gminnej Komisji do Spraw  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Miejskim w  Gogolinie,  w bieżącym roku szkolnym w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Gogolinie odbyły się  warsztaty  pt. „Szanuj zdrowie - ratuj życie” w których uczestniczyły dzieci, rodzice i personel przedszkola. Warsztaty prowadził  specjalista ratownictwa medycznego. W ramach zajęć odbyła się prelekcja dotycząca zdrowego odżywiania, bezpiecznych zachowań, aktywnego stylu życia, wpływu używek na zdrowie i życie człowieka  oraz  ćwiczenia praktyczne na fantomach  z zakresu  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zdrowie i bezpieczeństwo to priorytet w programie edukacyjnym Publicznego Przedszkola Nr 3 w Gogolinie. Dyrektor, nauczyciele i personel przedszkola  zdając sobie sprawę, że sytuacje życia codziennego niosą ze sobą wiele zagrożeń i niebezpieczeństw podejmują szeroko zakrojone działania profilaktyczne  w zakresie  kształtowania u wychowanków  bezpiecznych zachowań. Równolegle jest również prowadzona  pedagogizacja rodziców. Od wielu lat w tym zakresie przedszkole wspiera jednostka OSP Gogolin, Posterunek Policji w Gogolinie, Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach oraz Gminne Centrum Reagowania. Dzięki współpracy życzliwych ludzi reprezentujących różne środowiska coraz lepiej przygotowujemy nasze dzieci do samodzielności. 

przedszkolaki_1.jpeg przedszkolaki_2.jpeg przedszkolaki_3.jpeg

Wersja XML