Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Za domowy kompostownik zapłacisz mniej

Gmina Gogolin od nowego roku oferuje 3 złotową zniżkę za wywóz śmieci, jeśli mieszkańcy nie będą korzystać z pojemników na bioodpady. Ale zmniejszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to nie jedyna korzyść wynikająca z założenia domowego kompostownika.

 „Czarne złoto ogrodników” – tak jest nazywany kompost, który należy do najcenniejszych nawozów organicznych. Stosowanie kompostu nie tylko użyźnia i wzbogaca glebę w próchnicę, ale powoduje również jej spulchnienie. To bogate źródło materii organicznej powoduje, że nie potrzebujemy kupować drogich i często negatywnie oddziałujących na środowisko nawozów.

Kompostować można niemal wszystkie odpady organiczne, m.in. liście, skoszoną trawę, chwasty, odpady kuchenne, takie jak skorupki jaj, obierki, fusy, a także popiół drzewny, trociny, korę i drobne gałęzie. Czego nie powinno się kompostować?  Chorych roślin, chwastów z nasionami czy też resztek mięsa lub kości. Dlatego do dyspozycji osób, które zadeklarują kompostowanie, czyli samodzielne zagospodarowanie bioodpadów na własne potrzeby, będzie dostępna możliwość dostarczenia samodzielnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) odpadów roślinnych, które nie nadają się do kompostowania. Resztki mięsa i kości należy natomiast umieszczać w pojemniku na pozostałości po segregacji odpadów (na tzw. zmieszane odpady komunalne).

Zakładając kompostownik możemy zmniejszyć swoje opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Składając na nowo deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi możesz zdecydować się na wykorzystywanie bioodpadów we własnym zakresie poprzez kompostowanie i wytwarzanie nawozu organicznego. Z decyzją tą wiąże się jednak wzięcie na siebie prawie całkowitej odpowiedzialności za zagospodarowanie tej frakcji odpadów. Właściciel nieruchomości będzie pozbawiony pojemnika na bioodpady, a odpady tej frakcji powinny trafić do kompostownika.

PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Ligonia w Gogolinie (teren dawnego składowiska odpadów). Godziny otwarcia PSZOK: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00, sobota 7.00 – 13.00.

Wersja XML