Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stawki i zwolnienia podatkowe na 2021 rok

 

Podaje się do wiadomości, że  w 2021 roku obowiązują następujące stawki:

- podatku rolnego:

- podatku leśnego:

 

Zwolnienia od podatku w związku z pandemią koronawirusa:

PDFUchwała Nr XXXI_341_2020 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.pdf

PDFuchwala-nr-xxiii_243_2020-w-sprawie-zwolnienia-od-podatku-od-nieruchomosci.pdf

PDFUchwała Nr XXV_282_2020 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.pdf

 

 

Brak opisu obrazkaPDFUchwała Nr XXX_324_2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2021.pdf

Brak opisu obrazkaPDFUchwała Nr XXX_325_2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021.pdf

Brak opisu obrazkaPDFUchwała Nr XIV_127_2015 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek.pdf

Brak opisu obrazkaPDFUchwała Nr XIV_128_2015 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości inkasa.pdf

Brak opisu obrazka PDFUchwała Nr XIII_151_2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2011r., w sprawie opłaty od posiadania psów.pdf

 

 

Zwolnienia podatkowe

Brak opisu obrazka PDFUchwała Nr XXXI_343_2020 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gogolin.pdf

Brak opisu obrazka PDFUchwała Nr XXXI_342_2020 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Gogolin w ramach pomocy de minimis.pdf

Brak opisu obrazka PDFUchwała Nr XXIV_261_2012 w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego uzytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.pdf

Brak opisu obrazka PDFUchwała Nr XIII_147_2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2011r., w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf

 

Wersja XML