Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja ws. jakości wody w gminie Gogolin

W związku z zaobserwowaniem przez mieszkańców, jak również przez Burmistrza Gogolina, pogorszenia się jakości wody, samorząd Gminy Gogolin jako główny akcjonariusz spółki we wrześniu br. zlecił przeprowadzenie audytu w sprawie stanu sieci wodnej. Wysokie stężenie chloru wyczuwalne od września spowodowane jest profilaktycznym zwiększeniem dawki podchlorynu sodu, która mieści się w normach ustalonych przez sanepid. Również próbki, które są sukcesywnie pobierane przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Krapkowicach mieszczą się w ustalonych normach. Na chwilę obecną nie stwierdzono nieszczelności sieci; prowadzone są też działania poprawiające jakość wody. 

 

 

Natomiast odnosząc się do sytuacji, jaka zaistniała w miniony weekend (6 – 7.12), z informacji, jakie uzyskał od spółki Burmistrz Gogolina wynika, iż w tych dniach miała miejsce awaria podajnika podchlorynu sodu, stąd mieszkańcy mogli w większym stopniu niż zazwyczaj wyczuwać zapach chloru w wodzie. W związku z zaistniałą sytuacją, spółka 6 grudnia wieczorem niezwłocznie podjęła działania zmierzające do zmniejszenia skutków usterki, przeprowadzając płukanie sieci w miejscowościach Górażdże, Chorula i Malnia. Zwiększono również pobór wody z gminy Krapkowice do Gogolina.

Należy nadmienić, iż w związku z akcją gaszenia pożaru budynku PKP, jaki miał miejsce 26 listopada, burmistrz Gogolina Joachim Wojtala podjął decyzję o poborze wody dla miasta Gogolina z gminy Krapkowice. Duży pobór wody z hydrantów podczas akcji gaśniczej spowodował bowiem przedostanie się niegroźnych dla zdrowia zanieczyszczeń, których skutkiem było żółte zabarwienie wody w ostatnim czasie. Woda z gminy Krapkowice nadal jest nieprzerwanie tłoczona do sieci w Gogolinie.

W związku z powyższym, do Urzędu Miejskiego w Gogolinie wpłynęło dziś (tj. 9.12.2019) pismo Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. wraz ze sprawozdaniami z przeprowadzonych badań. 

Wersja XML