Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Św. Marcin w Malni

Obchody uroczystości Św. Marcina w Malni, dnia 11.XI.2019r., rozpoczęły się o godz. 16.00 w kościele parafialnym nabożeństwem ku czci Świętego. Wśród uczestników nabożeństwa, dużą grupę stanowiły dzieci przedszkolne i szkolne. Po zakończonym nabożeństwie uformował się korowód. Na czela korowodu na koniu jechał Św. Marcin, a za nim ks. Proboszcz, członkowie Rady Sołeckiej oraz dorośli i dzieci z barwnymi lampionami. Uczestnikom towarzyszyła orkiestra dęta z Kątów Opolskich. Nad bezpiecznym przemarszem czuwała Straż Pożarna Odrowąż oraz dzielnicowy mł. asp. Andrzej Krzywelski. Na boisku wiejskim w Malni na wszystkich czekały, przygotowane przez Sołtysa i Radę Sołecką oraz DFK w Malni marcinowe rogaliki i ciepłe napoje. Występy artystyczne przygotowały panie wraz z dziećmi z przedszkola i szkoły w Malni. Krótki koncert dała również orkiestra z Kątów Opolskich.

 

 

Wersja XML