Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

W sesji uczestniczyło 14 radnych, burmistrz i zastępca burmistrza, skarbnik, sekretarz, radca prawny, inspektorzy przewodnicząca zarządu dzielnicy Gogolin – Strzebniów, przedstawiciel prasy. Sesja została zwołana na wniosek burmistrza.

Radni podjęli następujące uchwały:

Brak opisu obrazka

XXVIII Sesję poprzedziło wspólne posiedzenie połączonych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie podczas którego podsumowano działania podjęte w ramach współpracy partnerskiej w 2012 r.  Łącznie, w 2012 roku Gmina Gogolin i GOK w Gogolinie zrealizowały 6 projektów w ramach funduszu mikroprojektów Euroregionu Pradziad w których bezpośrednio uczestniczyło 741 osób. Spodziewana wartość dofinansowania to ponad 291 tys. PLN. Ponadto Gmina pozyskała środki z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej na wizytę Orkiestry Dętej z Schongau w wysokości prawie 7,5 tys. PLN. W pozostałych wydarzeniach udział wzięło około 700 osób, co łącznie daje 1441 osób zaangażowanych bezpośrednio w wymianę partnerską w 2012 roku.  W większości przypadków pośrednimi beneficjentami wymiany partnerskiej byli mieszkańcy Gminy Gogolin i goście  odwiedzający gminę, którzy brali udział w inicjatywach i imprezach organizowanych przez Gminę Gogolin i miasta partnerskie. Liczbę tych beneficjentów można jedynie oszacować, ale z pewnością było to kilka tysięcy osób.  Ponadto, współpracę prowadzą szkoły organizując coroczne wymiany młodzieży.

Wersja XML