Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Walne zebranie OSP Górażdże

W sobotę 9 lutego br. w remizie OSP w Górażdżach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2012 r. W zebraniu uczestniczyli Sekretarz Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Gogolinie dh Tadeusz Byrski, Komendant Gminny dh Jan Pałasz, delegacja OSP Januszkowice i sołtys - dh Andrzej Doleżych. Uczestników zebrania przywitał Prezes OSP dh Piotr Harmansa, który został przewodniczącym zebrania. Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności za 2012 r., sprawozdanie finansowe i plan finansowy odczytał skarbnik dh Paweł Zaworka, dh Piotr Wojtalla przedstawił plan działalności na rok bieżący. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Marek Wotka złożył sprawozdanie komisji zakończone wnioskiem o udzielenie  absolutorium zarządowi OSP, które zostało udzielone jednogłośnie.  

OSP_Gorazdze.jpeg

Jednostka OSP Górażdże ma za sobą udany rok. W 2012 r. pozyskano i wydano na zakup sprzętu, materiałów i organizację imprez wiejskich kwotę 19 110,28 zł, z tego 12 002,28 zł to wydatki na zakup sprzętu.  Zakupiono 2 aparaty powietrzne FENZY X Pro S, latarki - szperacze i nowy terminal GSM, natomiast kwota 7108 zł to środki pozyskane przez jednostkę w ramach projektu mającego na celu organizację imprez kulturalnych w miejscowości. W minionym roku wykonano także wiele prac społecznych na rzecz OSP m. in. remonty generalne i adaptację pomieszczeń przeznaczonych na nowe biuro oraz kuchnię. Ważnym wydarzeniem dla jednostki była współorganizacja XIII Zjazdu Wojewódzkiego ZOSP RP w Górażdżach, którego gościem był dh Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP. Rok 2012 to także zacieśnianie współpracy międzynarodowej. Jednostkę odwiedzili przyjaciele z Niemiec, zaś delegacja OSP po raz pierwszy uczestniczyła w zawodach pożarniczych w czeskich Doloplazach w powiecie Prostejov. Podczas zebrania podziękowano wyróżniającym się druhom, którym wręczono odznaki „Za wysługę lat”. Najaktywniejszy członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej dh Adam Gaik został uhonorowany pamiątkową statuetką. Na zakończenie prezes oraz naczelnik podziękowali druhom za działalność na rzecz jednostki i lokalnej społeczności. Zebranie zakończono w miłej atmosferze przy kawie i domowym cieście.

Wersja XML