Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gogolin na II Kongresie Żeglugi Śródlądowej

Bezpośrednie sąsiedztwo Odry, planowane inwestycje jak choćby budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi, walory inwestycyjne oraz turystyczne gminy były tematami, z którymi można było się zapoznać na stosiku Gminy Gogolin podczas odbywającego się w Opolu II Kongresu Żeglugi Śródziemnomorskiej - w stronę korzyści. Stoisko było zaopatrzone w stosowne foldery i informacje na te tematy a na ekranie wyświetlano filmy dotyczące zrealizowanych przez samorząd gminny przedsięwzięć. 

Brak opisu obrazka

Ponadto podczas Kongresu nastąpiło podpisanie listu intencyjnego pod roboczą nazwą "Samorządowego Instytutu Odrzańskiego", którego sygnatariuszami są Aglomeracja Opolska, którą reprezentowali Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura i Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Patronat nad tym przedsięwzięciem objęła wicewojewoda opolska Violetta Porowska.

Brak opisu obrazka

 

 

 

Wersja XML