Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gogolin na II Kongresie Żeglugi Śródlądowej

Bezpośrednie sąsiedztwo Odry, planowane inwestycje jak choćby budowa mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi, walory inwestycyjne oraz turystyczne gminy były tematami, z którymi można było się zapoznać na stosiku Gminy Gogolin podczas odbywającego się w Opolu II Kongresu Żeglugi Śródziemnomorskiej - w stronę korzyści. Stoisko było zaopatrzone w stosowne foldery i informacje na te tematy a na ekranie wyświetlano filmy dotyczące zrealizowanych przez samorząd gminny przedsięwzięć. 

IMG_1331.jpeg

Ponadto podczas Kongresu nastąpiło podpisanie listu intencyjnego pod roboczą nazwą "Samorządowego Instytutu Odrzańskiego", którego sygnatariuszami są Aglomeracja Opolska, którą reprezentowali Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura i Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Patronat nad tym przedsięwzięciem objęła wicewojewoda opolska Violetta Porowska.

IMG_1370.jpeg

 

 

 

Wersja XML