• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ćwiczenia Piast 19 zakończone

Od poniedziałku 09.09.2019 r. do czwartku 12.09.2019 r. gmina Gogolin brała udział w ćwiczeniu obronnym „Piast-19” prowadzonym przez wojewodę opolskiego. Ćwiczenie było połączone z kontrolą prowadzoną przez komisję wyznaczoną przez premiera Morawieckiego w zakresie możliwości realizacji zadań obronnych na terenie województwa opolskiego.

Gmina Gogolin kontrolowana była przez trzy kolejne dni. We wtorek w ramach ćwiczenia, zadaniem Gminy było praktyczne przyjęcie i zakwaterowanie grupy osób ewakuowanych z terenów zagrożonych działaniami wojennymi. W środę na określony sygnał uruchomiona została akcja kurierska w praktycznym wyjściem kurierów na określone trasy i rejony. W czwartek  natomiast osoby kontrolujące skupiły się na dokumentacji obronnej posiadanej przez Gminę, sposobie realizacji zadań obronnych, reklamowaniu osób od służby wojskowej i innych zagadnieniach obronnych.

W opinii osób kontrolujących Gmina Gogolin jest przygotowana do realizacji zadań obronnych na ocenę bardzo dobrą. Dziś w Urzędzie Miejskim w Gogolinie odbyło się spotkanie podsumowujące tygodniowe ćwiczenia. Podziękowania dla wszystkich zaangażowanych przekazali Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala oraz naczelnik GCR Tadeusz Byrski. 

 

 

Wersja XML

Urząd Miejski w Gogolinie
ul. ul. Krapkowicka 6
47-320 Gogolin
tel. +48 77 40 76 800
fax +48 77 46 66 247
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 29391412
w tym miesiącu: 216310
dzisiaj: 4776