Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwodnica Malni i Choruli już otwarta!

Ten dzień z pewnością przejdzie do historii. Dziś do użytku uroczyście oddano obwodnicę Malni i Choruli, czyli inwestycję, o którą przez lata zabiegał samorząd gminy Gogolin, wraz z kierownictwem Górażdże Cement SA. Jak widać – z sukcesem! Przypominamy, jak wyboista i niełatwa była droga do pomyślnego zakończenia tych wieloletnich starań.

O budowę obwodnicy Malni i Choruli od 2008 roku usilnie zabiegało trzech partnerów: Gmina Gogolin, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Górażdże Cement SA. W grudniu 2008 roku, doszło do podpisania Listu Intencyjnego w sprawie budowy obwodnicy, pomiędzy Gminą Gogolin, reprezentowaną przez Burmistrza Gogolina Joachima Wojtalę oraz przedsiębiorstwo Górażdże Cement SA., reprezentowane przez Prezesa Zarządu Andrzeja Balcerka oraz Wiceprezesa Zarządu Jacka Kwaśniaka. Dzięki wsparciu byłego marszałka Józefa Sebesty, zadanie zostało umieszczone na liście zadań priorytetowych województwa opolskiego, które będą realizowane w latach 2014 – 2020, przy wsparciu środków unijnych, w ramach nowej perspektywy finansowej.

Obwodnica 1.jpeg

Przez kolejne lata, Gmina Gogolin sukcesywnie i realnie wspierała ten cel finansowo. Na poprawę systemu komunikacyjnego w Malni i Choruli przeznaczono 932 687 zł,  w tym 633 000 zł na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 423 w Choruli i Malni i 299 687 zł przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego obwodnicy.

Dzięki przygotowanej dokumentacji technicznej ze środków finansowych, wyłożonych przez Górażdże Cement SA i Gminę Gogolin, w dniu 24 lutego 2014 r.  Zarząd Województwa Opolskiego podjął uchwałę w sprawie III wersji RPO na lata 2014-2020. Działanie 7.2 Zrównoważony Transport na Rzecz Mobilności Mieszkańców, gdzie zostało ujęte zadanie: „Poprawa powiązania Opola i Aglomeracji Opolskiej z węzłem autostrady A4 „Gogolin”, poprawa dostępności do firmy Górażdże Cement SA, zlokalizowanej w Choruli, wyprowadzenie ruchu ciężkiego do i z firmy Górażdże Cement SA poza zabudowę mieszkaniową, rozwój terenów inwestycyjnych Gminy Gogolin”.

24 sierpnia 2016 roku, Zarząd Dróg Wojewódzkich wysłał do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej przetarg na budowę obwodnicy Malni i Choruli.

8 lutego 2018 r. umowę dotyczącą budowy obwodnicy Malni i Choruli podpisali Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła oraz przedstawiciele Konsorcjum firm DROG – BUD Sp. z o.o. oraz BUDPOL Sp. z o.o. w obecności Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali oraz Starosty i Wicestarosty Krapkowickiego.

Po niespełna półtora roku, obwodnica Malni i Choruli jest już gotowa! To kluczowe dla rozwoju gminy oraz mieszkańców zadanie ma przede wszystkim wyprowadzić ciężki i bardzo uciążliwy transport poza tereny zamieszkałe. Inwestycja ułatwi również „skomunikowanie” terenów inwestycyjnych (w tym leżących w obrębie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) z autostradą A4, a także poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

obwodnica_09.jpeg

 

Wersja XML