Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Walne zebranie w OSP Kamień Śl.

Jednostka OSP w Kamieniu Śl. może zaliczyć miniony rok do udanych. Jest też nadzieja, że zostaną zrealizowane tegoroczne cele.

W sobotę 26.01.2013 r. w świetlicy OSP w Kamieniu Śl.  odbyło się  zebranie sprawozdawcze za 2012 r. W zebraniu uczestniczył Komendant Powiatowy PSP w Krapkowicach mł. bryg. Marek Kucharski, sołtys Zbigniew Kawa oraz liczna grupa weteranów OSP i miejscowej młodzieży. Zebranie otworzył prezes Andrzej Biela, prowadzącym wybrano naczelnika dh. Patryka Weisser, przedstawił sprawozdanie z działalność OSP w 2012 r. Skarbnik OSP dh Joachim Sleziona przedstawił sprawozdanie finansowe i dokonał dokładnego rozliczenia  wydatków i pozyskanych w minionym roku środków finansowych. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Jan Pałasz zakończył sprawozdanie komisji wnioskiem o udzielenie absolutorium dla zarządu. Zebrani w głosowaniu udzielili jednogłośnie absolutorium zarządowi. W planowanych przedsięwzięciach przyjętych do realizacji w 2013 r. duży nacisk położono na pozyskanie dodatkowego sprzętu przydatnego do prowadzenia działań ratowniczych m.in. pompy szlamowej, piły spalinowej i oddymiacza. Naczelnik OSP zwrócił uwagę na wymogi stawiane strażakom wyjeżdżającym do akcji. Strażak musi mieć ukończone szkolenie specjalistyczne, aktualne badania lekarskie, odpowiedni wiek, ubezpieczenie i dopiero wtedy może wyjechać do akcji. Zwrócił również uwagę na coraz większe wymagania stawiane przez Komendanta Głównego jednostkom zrzeszonym w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego do którego należy również OSP Kamień Śląski. Nowe normy czasowe osiągnięcia gotowości do działania po ogłoszeniu alarmu wydają się wręcz nie do spełnienia przez jednostkę  OSP z uwagi na fakt, że strażacy są tylko ochotnikami i nie mogą dyżurować w remizie w oczekiwaniu na ogłoszenie alarmu. Na podkreślenie zasługuje jednak bardzo dobre miejsce (drugie na szczeblu powiatu w kategorii jednostek KSRG) uzyskane przez jednostkę. Ten sukces wymagał bardzo dużego zaangażowania strażaków, ale efekty były widoczne.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML