Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie miłośników lokalnej historii

Spotkania członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gogolińskiej nie tylko poszerzają wiedzę o historii gminy, ale owocują też nowymi inicjatywami.

Kolejne spotkanie miłośników lokalnej historii było okazją do wspomnień o doktorze Jakubie Hudalli i burmistrzu Thomasie Tkotschu. Tych niezwykle zasłużonych mieszkańców przedwojennego i powojennego Gogolina wspominał prof. Franciszek Marek. Profesor nakreślił przy tym szeroką „panoramę” Gogolina, który będąc wówczas  wioską posiadał już  miejską infrastrukturę!

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Doktor Jakub Hudalla przybył do Gogolina w 1919 r., w okresie gospodarczej stagnacji po I wojnie światowej. Działały jednak zakłady wapiennicze i funkcjonował szpital w którym dr Hudalla znalazł zatrudnienie. Służył ludziom 40 lat jako chirurg, ginekolog i położnik. Zapisał się w pamięci mieszkańców jako znakomity lekarz i prawy człowiek. Zmarł w 1963 r., a dom w Gogolinie w którym mieszkał przekazał „wyłącznie na rzecz chorych”. Obecnie w tym budynku mieści się Gminny Ośrodek Zdrowia. Niewiele wiadomo natomiast o przedwojennym burmistrzu Gogolina Thomasie Tkotschu. Uchodził za jednego z najlepszych gospodarzy miejscowości. Za jego czasów  powstały nowoczesne wodociągi, które funkcjonują do dnia dzisiejszego. Thomas Tkotsch był ojcem biskupa sufragana berlińskiego, drugi syn zginął jako kleryk podczas II wojny światowej. Po gospodarnym burmistrzu pozostała okazała willa przy ul. Krapkowickiej w Gogolinie Thomas Tkotsch zmarł w styczniu 1945 r.

Wspomnienie dwóch zasłużonych postaci wywołało wśród zebranych żywą dyskusję, wielu bowiem pamięta doktora i tzw. „dawne czasy”. Stwierdzono przy tym, iż trzeba wzmóc działania mające na celu gromadzenie dokumentów i relacji dotyczących historii Gogolina. Obecny na spotkaniu burmistrz Joachim Wojtala przychylił się do tej inicjatywy zaznaczając, iż gromadzenie i archiwizacja materiałów jest sprawą bardzo ważną. Tymczasem tą inicjatywę mógłby rozwinąć GOK.

Wersja XML