Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie w sprawie ogrodu botanicznego

W Urzędzie Miejskim w Gogolinie odbyło się kolejne spotkanie robocze w sprawie koncepcji Opolskiego Ogrodu Botanicznego. Plany zagospodarowania stają się coraz bardziej konkretne.

W spotkaniu (18.01.) uczestniczył burmistrz Joachim Wojtala, dr Grzegorz Kusza – biolog,  pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego, inż. arch. Urszula Gontarz – Jaskólska, Radosław Delinowski,  Piotr Konieczko, Grzegorz Malkusz, Krzysztof Reinert.

Doktor G. Kusza omówił   przewidywany zakres prac niezbędnych do opracowania koncepcji planowanego ogrodu. Jednym z podstawowych zadań jest dokonanie analiz mających na celu sporządzenie charakterystyki miejsca na którym inwestycja powstanie. Ustalono, iż pierwszy etap prac będzie dotyczyć działki o powierzchni 52 ha położonej w Gogolinie za ul. Powstańców Śl., w kierunku północnym. Planuje się, iż do końca marca br. zostanie przygotowana szczegółowa mapa i koncepcja zagospodarowania. Wstępnie omówiono również plany dotyczące budowy pawilonu w formie „opolskiego domu”.

OOB_2.jpeg

Burmistrz zwrócił uwagę na konieczność modyfikacji istniejącego projektu, aby planowany pawilon był budynkiem innowacyjnym technologicznie, co wpisywałoby się w ogólną koncepcję ogrodu jako miejsca zastosowania nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań. Doktor G. Kusza zwrócił także uwagę na znakomite walory i różnorodność terenu przeznaczonego na Opolski Ogród Botaniczny, co zostanie uwzględnione w opracowanej koncepcji. Podczas spotkania poruszono również tematy dotyczące komunikacji wewnętrznej, kwestie dotyczące optymalnego połączenie ogrodu z drogą powiatową i wojewódzką oraz zagadnienia związane z bezpieczną obsługą ruchu turystycznego i stworzenia warunków wypoczynku dla rodzin z dziećmi.

OOB_1.jpeg

Podczas spotkania zebrani zapoznali się również z koncepcją zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Powstańców Śl. i ul. Szpitalną w Gogolinie. Jak wiadomo planuje się tam założenie ogólnodostępnego „Owocowego ogrodu miejskiego” oraz „Leśnego przedszkola” -  miejsc relaksu i edukacji. Odnosząc się do przedstawionego projektu burmistrz wyraził nadzieję, że mieszkańcy „przekonają się do tej koncepcji” i Gogolin wzbogaci się nie tylko o atrakcyjne miejsce wypoczynku, ale również o miejsce, które będzie z powodzeniem służyć najmłodszym w edukacji proekologicznej.

Wersja XML