Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikaty GCR 2013r.

23.12.2013 r.

Komunikat meteorologiczny

W dniach 24.12-26.12.2013 r. na terenie województwa opolskiego przewiduje się wiatr o średniej prędkości od 30km/godz. do 45km/godz., miejscami do 55km/godz. a w porywach od 75km/godz. do 85 km/godz.

09.12.2013 r.

Komunikat meteorologiczny

W dniu dzisiejszym (09.12.2013 r.) na terenie województwa opolskiego od godzin wieczornych występujące opady deszczu będą przechodzić w opady deszczu ze śniegiem. Nastąpi także spadek temperatury powietrza poniżej 0oC, powodując zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników.

05.12.2013 r.

Komunikat meteorologiczny

W dniu 05.12.2013 r. od godzin wieczornych do soboty (07.12.2013) do godzin południowych na terenie województwa opolskiego przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o prędkości od 35 do 50 km/h w porywach od 75 do 95 km/h z kierunków zachodnich. Maksymalne porywy przewidywane są w piątek (06.12.2013). Wiatrowi towarzyszyć będą przelotne opady śniegu, co może spowodować wystąpienie zawiei śnieżnych.

26.11.2013 r.

Komunikat

Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. informuje, że w dniu 27.11.2013 r. w godzinach od 8.00 do 14.00 z powodu prowadzenia prac na sieci wodociągowej w miejscowości Gogolin, zostanie wstrzymana dostawa wody mieszkańcom ul. Krapkowickiej od nr 2 do nr 13.
Po wznowieniu dostaw mogą wystąpić miejscowe zabrudzenia wody.
Przeprasza się za powstałe niedogodności.

21.11.2013 r.

Komunikat

W związku z prowadzeniem prac remontowych sieci energetycznej w dniu 22.11.2013 r. w godzinach od 11.00 do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach: Gogolin w dzielnicy Strzebniów, Dąbrówka (cała) oraz w Zakrzowie do posesji położonych przy ul. Stawowej 2, Parkowej od nr 1 do nr 5 i Mickiewicza od nr 5 do końca ulicy.

18.11.2013 r.

Komunikat

W związku z prowadzeniem prac remontowych sieci energetycznej w dniu 20.11.2013 r. w godzinach od 12.00 do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Obrowiec.

21.10.2013 r.

Komunikat

W związku z prowadzeniem prac remontowych sieci energetycznej w dniu 25.10.2013 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Zakrzów do posesji położonych przy ul. Leśnej.

11.10.2013 r.

Komunikat

W związku z prowadzeniem prac remontowych sieci energetycznej w dniu 14.10.2013 r. w godzinach od 8.00 do 14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Kamień Śl. do posesji położonych przy ul. Krótkiej, Wapiennej i Św. Jacka od nr 16 do końca ulicy.

10.10.2013 r.

Komunikat

W związku z prowadzeniem prac remontowych sieci energetycznej w dniu 14.10.2013 r. nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Gogolin w następujących rejonach:
- w godzinach od 8.00 do 11.00 do posesji położonych przy ul. Wojska Polskiego, Strzebniów i Słonecznej
- w godzinach od 10.00 do 13.00 do posesji położonych przy ul. Plebiscytowej

07.10.2013 r.

Komunikat

W związku z prowadzeniem prac remontowych sieci energetycznej w dniu 11.10.2013 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Gogolin do posesji położonych przy ul. Spacerowej, Powstańców, Akacjowej, Dzierżonia, Spokojnej i Ligonia od nr 26 do nr 32 oraz od nr 65 do nr 83

04.10.2013 r.

Komunikat

W związku z prowadzeniem prac remontowych sieci energetycznej w dniu 10.10.2013 r. nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Dąbrówka w następujących rejonach:
- w godzinach od 8.00 do 14.00 do posesji położonych przy ul. Leśnej oraz Szkolnej od nr 21 do nr 44
- w godzinach od 10.00 do 13.00 do posesji położonych przy ul. Szkolnej od nr 1 do nr 22 oraz Leśnej 10

03.10.2013 r.

Komunikat

W związku z prowadzeniem prac remontowych sieci energetycznej nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Zakrzów w następujących rejonach:
- w dniu 08.10.2013 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 do posesji położonych przy ul. Leśnej 2,4 i 6 oraz od nr 35 do nr 41
- w dniu 09.10.2013 r. w godzinach od 7.00 do 10.00 do posesji położonych przy ul. Parkowej od nr 1 do nr 5, Mickiewicza od nr 5 do nr 29 i Stawowej nr 2 oraz w godzinach od 10.00 do 13.00 do posesji przy ul. Parkowej od nr 7 do nr 15, Stawowej (całej), Leśnej od nr 25 do nr 31 i Mickiewicza od nr 1 do nr 4

01.10.2013 r.

Komunikat

W związku z prowadzeniem prac remontowych sieci energetycznej w dniu 03.10.2013 r. nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Kamień Śl. w następujących rejonach:
- w godzinach od 8.00 do 14.00 do posesji położonych przy ul. Wapiennej, Krótkiej i Św. Jacka od nr 14 do nr 36
- w godzinach od 8.00 do 9.00 oraz od 13.00 do 14.00 do posesji położonych przy ul. 1 Maja od nr 14A do nr 16, i ul. Bronisławy nr 9

24.09.2013 r.

Komunikat

W związku z prowadzeniem prac remontowych sieci energetycznej w dniu 27.09.2013 r. nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej w następujących rejonach:
- w miejscowości Gogolin w godzinach od 12.00 do 15.00 do posesji położonych przy ul. Podleśnej
- w miejscowości Kamionek w godzinach od 8.00 do 13.00 do posesji położonych przy ul. Zakrzowskiej, Ogrodowej, Kopernika, Polnej, Szkolnej i Placu Stawowym.

23.09.2013 r.

Komunikat

W związku z prowadzeniem prac remontowych sieci energetycznej w dniu 25.09.2013 r. nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Gogolin w następujących rejonach:
- w godzinach od 8.00 do 11.00 do posesji położonych przy ul. Strzeleckiej od nr 165 do nr 191
- w godzinach od 10.00 do 13.00 do posesji położonych przy ul. Strzeleckiej od nr 94 do nr 161, i ul. Wojska Polskiego od nr 1 do nr 9
- w godzinach od 12.00 do 15.00 do posesji położonych przy ul. Strzeleckiej od nr 38 do nr 99, ul. Chrobrego, Ciemnej, Kościelnej nr 2 i Szpitalnej od nr 24 do nr 89.

18.09.2013 r.

Komunikat

W związku z prowadzeniem prac remontowych sieci energetycznej w dniu 20.09.2013 r. nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Kamień Śl. w następujących rejonach:
- w godzinach od 8.00 do 11.00 do posesji położonych przy ul. 1 Maja od nr 18 do nr 25, ul. Bronisławy, Gogolińskiej, Parkowej i Placu Myśliwca,
- w godzinach od 11.00 do 13.00 do posesji położonych przy Placu Myśliwca od nr 1 do nr 3, ul. Ligonia od nr 4 do nr 8A, ul. Mickiewicza od nr 1 do nr 7 i ul. Powstańców Śl.

17.09.2013 r.

Komunikat

W związku z prowadzeniem prac remontowych sieci energetycznej w dniu 19.09.2013 r. nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Kamień Śl. w następujących rejonach:
- w godzinach od 8.00 do 11.00 do posesji położonych przy ul. Ligonia od nr 10 do nr 43,
- w godzinach od 10.00 do 13.00 do posesji położonych przy ul. Ligonia od nr 43A do nr 62,
- w godzinach od 12.00 do 15.00 do posesji położonych przy ul. 1 Maja od nr 1 do nr 19, ul. Św. Jacka, Czesława, Krótkiej i Wapiennej

27.08.2013 r.

Zawiadomienie o miejscu, terminach i czasie wyznaczonym do wykonywania robót strzałowych w Kopalni Wapienia „Górażdże”

Górażdże CEMENT S.A. w Choruli uprzejmie zawiadamia, że w wyrobiskach Kopalni Wapienia „Górażdże” w obrębie Górażdży i Kamionka prowadzone są roboty strzałowe, podczas których w wyniku odpalania ładunków materiału wybuchowego występuje zagrożenie rozrzutem odłamków skalnych.
Ładunki materiału wybuchowego mogą być odpalane od poniedziałku do soboty, za wyjątkiem dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy, w następujących godzinach:

830 – 930 ;   1000 – 1130 ;   1300 - 1500.

Zasięg niebezpiecznej strefy rozrzutu odłamków skalnych wynosi do 300 m wokół miejsca wykonywania robót strzałowych w wyrobiskach górniczych. Na wszystkich drogach dojazdowych do tej niebezpiecznej strefy umieszczone są tablice informacyjno-ostrzegawcze, na których podane są pory odpalania ładunków materiału wybuchowego oraz objaśnienia sygnałów ostrzegawczych (dźwiękowych – nadawanych syreną ostrzegawczą, oraz optycznych – nadawanych poprzez podniesienie czerwonej flagi na maszcie zlokalizowanym przy wjeździe do kopalni od strony łamiarni). Główne drogi dojazdowe zabezpieczają dodatkowo posterunkowi, którzy blokują dostęp do tej strefy. Zwraca się uwagę, że podczas wykonywania robót strzałowych w w/w porach istnieje bezwzględny zakaz przekraczania granic niebezpiecznej strefy rozrzutu odłamków skalnych w otoczeniu wyrobisk Kopalni Wapienia „Górażdże”, gdyż takie przekroczenie może grozić śmiercią lub poważnymi uszkodzeniami ciała.
Powyższe miejsca, terminów i czas odpalania ładunków materiału wybuchowego obowiązują do 29.08.2019 r.

09.08.2013 r.

Komunikat meteorologiczny

W dniu 09.08.2013 r. w godzinach wieczornych oraz w nocy 09/10.08.2013 r. na terenie województwa opolskiego przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu. W drugiej połowie nocy burze zanikną, nadal utrzymywać się będą opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 10 do 20 mm, miejscami od 30 do 40 mm. W czasie burz wiatr osiągnie w porywach do 65 km/h

08.08.2013 r.

Komunikat meteorologiczny

W dniu 08.08.2013 r. w godzinach popołudniowych oraz w nocy 08/09.08.2013 r. na terenie województwa opolskiego przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 10 do 20 mm, miejscami 40 mm a wiatr osiągnie w porywach od 80 do 110 km/h

29.07.2013 r.

Komunikat meteorologiczny

W dniu 29.07.2013 r. w godzinach popołudniowych oraz w nocy 29/30.07.2013 r. na terenie województwa opolskiego przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 10 do 15 mm, miejscami 35 mm a wiatr osiągnie w porywach od 80 do 90 km/h

05.07.2013 r.

Komunikat meteorologiczny

W dniu 05.07.2013 r. w godzinach popołudniowych oraz wieczornych na terenie województwa opolskiego przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 20 do 35 mm, a wiatr osiągnie w porywach od 55 do 70 km/h

18.06.2013 r.

Komunikat meteorologiczny

W dniu 18.06.2013 r. w godzinach popołudniowych oraz w nocy 18/19.06.2013 r. na terenie województwa opolskiego przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 10 do 20 mm, miejscami 30 mm a wiatr osiągnie w porywach od 60 do 70 km/h

18.06.2013 r.

Komunikat

W związku z prowadzeniem prac remontowych sieci energetycznej w dniu 21.06.2013 r. w godzinach od 8.00 do 14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Gogolin do posesji położonych przy ul. Rybackiej i Wygoda

14.06.2013 r.

Komunikat

W związku z prowadzeniem prac remontowych sieci energetycznej w dniu 20.06.2013 r. w godzinach od 8.00 do 14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Kamień Śl. do posesji położonych przy ul. Ligonia od nr 9 do nr 43

10.06.2013 r.

Komunikat meteorologiczny

W dniu 10.06.2013 r. w godzinach popołudniowych oraz w nocy 10/11.06.2013 r. na terenie województwa opolskiego przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 15 do 25 mm, miejscami 40 mm. Wiatr w porywach 65 – 75 km/h

05.06.2013 r.

Komunikat

W związku z prowadzeniem prac remontowych sieci energetycznej w dniu 06.05.2013 r. w godzinach od 8.00 do 14.30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Kamionek do posesji położonych przy ul. Gogolińskiej, Ogrodowej, Kopernika i Zakrzowskiej.

23.05.2013 r.

Komunikat

W związku z prowadzeniem prac remontowych sieci energetycznej w dniu 24.05.2013 r. w godzinach od 8.00 do 14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Malnia do posesji położonych przy ul. Polnej, Krótkiej, Opolskiej od nr 1 do nr 18, Wodnej nr 1 i nr 3, Gogolińskiej 1 oraz w miejscowości Odrowąż przy ul. Wiejskiej od nr 1 do nr 11.

22.05.2013 r.

Komunikat

W związku z prowadzeniem prac remontowych sieci energetycznej w dniu 23.05.2013 r. w godzinach od 8.00 do 14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Odrowąż do posesji położonych przy ul. Gogolińskiej, Prostej, Polnej od nr 1 do nr 9, Szkolnej od nr 1 do nr 9 (jedna strona ulicy) i od nr 22 do nr 30 (druga strona ulicy) oraz Wiejskiej od nr 66 do nr 98

20.05.2013 r.

Komunikat

W związku z prowadzeniem prac remontowych sieci energetycznej w dniu 21.05.2013 r. w godzinach od 8.00 do 14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Obrowiec do posesji położonych przy ul. Krapkowickiej 63 i Stawowej 10.

12.04.2013 r.

Komunikat hydrologiczny

W najbliższych dniach na terenie województwa opolskiego przewidywany jest wzrost temperatury powietrza, która powodować będzie szybsze topnienie pokrywy śnieżnej w górach. W związku z tym na rzekach górskich i lokalnie podgórskich będą występowały wahania stanów wody nawiązujące do dobowego przebiegu temperatury powietrza. Wahania stanów wody będą miały tendencję wzrostową do czasu zaniku pokrywy śnieżnej. W zlewniach górskich i podgórskich, szczególnie w zlewni Opawy i Osłobłogi, przewiduje się przekroczenia stanów ostrzegawczych. W zlewni Osłobłogi możliwe lokalne przekroczenia stanów alarmowych.
W dniu 12.04.13 poziom wody rzeki Odry w jej górnym biegu kształtuje się na poziomie stanów około ostrzegawczych bez tendencji gwałtownych wzrostów.

08.04.2013 r.

Komunikat

W związku z prowadzeniem prac remontowych sieci energetycznej w dniu 11.04.2013 r. w godzinach od 8.00 do 12.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Kamień Śl. do posesji położonych przy ul. Św. Jacka, Czesława, Krótkiej, Wapiennej, Polnej, 1 Maja od nr 1 do nr 19, Bronisławy nr 19, Klasztornej (jedna strona ulicy – numery parzyste), Ligonia od nr 42 do końca oraz na lotnisku.

18.03.2013 r.

Komunikat meteorologiczny

W dniu 18.03.2013 r. w godzinach popołudniowych oraz w nocy 18/19.03.2013 r. na terenie województwa opolskiego przewiduje się wystąpienie opadów śniegu, w nocy przejściowo deszczu ze śniegiem i deszczu, lokalnie marznącego i powodującego gołoledź. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 10 cm.

08.03.2013 r.

Komunikat meteorologiczny

W nocy 08/09.03.2013 r. na terenie województwa opolskiego przewiduje się wystąpienie słabych opadów deszczu marznącego oraz deszczu lodowego powodującego oblodzenie a w drugiej połowie nocy również miejscami opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od -1°C do 1°C. Miejscami zamarzanie mokrych powierzchni.

08.03.2013 r.

Komunikat

W związku z prowadzeniem prac remontowych sieci energetycznej w dniu 11.03.2013 r. w godzinach od 8.00 do 12.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Chorula do posesji położonych przy ul. Opolskiej, Polnej, Wolności i Placu Wiejskim.

14.02.2013 r.

Komunikat meteorologiczny

W dniu 14.02.2013 r. w godzinach od 11.00 do 22.00 na terenie województwa opolskiego przewiduje się wystąpienie słabych opadów marznącej mżawki, powodującej gołoledź.

11.02.2013 r.

Komunikat meteorologiczny

W dniu 12.02.2013 r. w godzinach od 8.00 do 20.00 na terenie województwa opolskiego przewiduje się wystąpienie opadów śniegu miejscami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 10 cm, miejscami 15 cm.

11.02.2013 r.

Komunikat

W związku z prowadzeniem prac remontowych sieci energetycznej w dniu 15.02.2013 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Kamionek do posesji położonych przy ul. Gogolińskiej, Zakrzowskiej, Kopernika, Ogrodowej i Polnej od nr 9 do nr 26.

22.01.2013 r.

Komunikat

W związku z prowadzeniem prac remontowych sieci energetycznej w dniu 24.01.2013 r. w godzinach od 8.00 do 11.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Gogolin do posesji położonych przy ul. Plebiscytowej od nr 5 do końca. 

18.01.2013 r.

Komunikat

W związku z prowadzeniem prac remontowych sieci energetycznej w dniu 22.01.2013 r. w godzinach od 9.00 do 12.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Obrowiec do posesji położonych przy ul. Krapkowickiej o nr 57 do nr 67 i nr 94 oraz ul. Stawowej.
 

15.01.2013 r. 

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W GOGOLINIE APELUJE – PRZYPOMINA.

POMÓŻMY OSOBOM BEZDOMNYM I POTRZEBUJĄCYM POMOCY.

W związku z występowaniem bardzo niskich temperatur powietrza zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Gogolin o pomoc w zapewnieniu bezpiecznych warunków życia, dla ludzi potrzebujących wsparcia i pomocy.
Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami nie dopuścimy, by ktoś tej zimy był głodny, zmarznięty i pozbawiony pomocy innych osób. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na mogące pojawić się osoby bezdomne oraz wymagające pomocy. Bezzwłoczne poinformowanie odpowiednich instytucji i służb pozwoli zapewnić im bezpieczeństwo w tym szczególnie trudnym okresie.

Instytucja, która udziela pomoc osobom bezdomnym i będących w trudnej sytuacji życiowej:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie, ulica Strzelecka 20, tel. 077/ 466 69 51

Placówka ta czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

Informacje o ludziach bezdomnych i potrzebujących pomocy zgłaszać również do:

- Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach

ul. Sądowa 25 (tel. alarmowy 112, 997).

- Posterunek Policji w Gogolinie,

ul. Krapkowicka 4 (tel. 077/ 466 62 07 - w godzinach pracy).

- Straż Miejska w Gogolinie,

ul. Krapkowicka 4 (tel. 077/ 466 67 50 - w godzinach pracy).

   

Wersja XML