Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Palenie Żuru

W Wielką Środę już po raz dziesiąty odbyło się wspólne palenie żuru mieszkańców Kamionka, Kamienia Śląskiego i gości. Spotkanie miało miejsce na terenie ścieżki rowerowej łączącej Kamionek z Kamieniem Śląskim. Połączone siły dwóch sołectw zorganizowały to tradycyjne wydarzenie podczas, którego można było skosztować przepyszny żurek. Każdy mógł sobie usmażyć kiełbaskę na ognisku. Organizatorami spotkania byli Sołtysi wraz z Radami Sołeckimi, Stowarzyszeniem Przyjaciół Kamienia Śląskiego i Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek

 

 

Brak opisu obrazka Palenie żuru  współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Gogolinie w ramach „Otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pt. ” Organizacja działań kulturalnych na terenie Sołectwa Kamionek”

Wersja XML