Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta Zespołu Szkół na rok szkolny 2013/2014

W 2013/2014 r. w Zespole Szkół w Gogolinie zostaną uruchomione cztery nowe kierunki kształcenia nad którymi będą sprawować patronat wyższe uczelnie. Uczniowie będą dobrze przygotowani do udziału w rynku pracy.    

W Liceum Ogólnokształcącym w Gogolinie  zostaną uruchomione klasy o następujących profilach:

Pełny opis kierunków dostępny tutaj: PDFkierunki kształcenia.pdf (248,17KB)

A dodatkowo także: PDFdwujęzyczność w Zespole Szkół w Gogolinie.pdf (38,21KB)

 

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie

ul. Szkolna 27

47 – 320 Gogolin

tel./fax  77 4666294

tel.  77  4666235

www.zs.gogolin.com.pl

e-mail: 

 

**************************************************************************************

 

I. Charakterystyka klas gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014:

 

Klasa Ia – dwujęzyczna z językiem angielskim.

Do tej klasy zapraszamy uczniów zainteresowanych rozwojem kompetencji językowych oraz rzetelnym przygotowaniem do klas dwujęzycznych w liceum. W tej klasie oprócz 6 godzin języka angielskiego tygodniowo, dwa przedmioty: geografia i wiedza o społeczeństwie będą prowadzone w języku polskim i języku angielskim .

Wysoką jakość kształcenia gwarantują spotkania z żywym językiem – Native Speakerem. Klasa dwujęzyczna umożliwia poszerzenie wiedzy o kulturze i geografii krajów języka docelowego. Uczniowie tych klas są otwarci na świat, na innych ludzi, często bardziej tolerancyjni i kreatywni. Nauka w tej klasie wyposaży uczniów w solidny bagaż wiedzy językowej będącej pomostem do zdobywania wiedzy w tym języku. Kształcenie dwujęzyczne sprawia, że język obcy służy do przyswajania czegoś więcej niż tylko samego języka – to edukacyjna przygoda pozwalająca na wszechstronny rozwój osobowości, otwartości wobec ludzi i świata.

Klasa Ib – rozszerzone programy nauczania biologii i wychowania fizycznego.

W tej klasie uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach terenowych, realizować projekty, wykonywać ciekawe doświadczenia w dobrze wyposażonym laboratorium. Podjęcie nauki w tej klasie przygotowuje rzetelnie do egzaminu gimnazjalnego z nauk przyrodniczych oraz do nauki w klasach o ukierunkowaniu biologiczno-medycznym w liceum. Na zajęciach stosowane będą nowoczesne środki multimedialne. Uczniowie współpracować będą z powiatowym botanikiem oraz Ogrodem Zoologicznym w Opolu. Zajęcia na basenie umożliwią przygotowanie do zdobycia certyfikatu Młodego Ratownika.

Klasa Ic – rozszerzone programy nauczania matematyki i informatyki z elementami robotyki.

Jeśli masz uzdolnienia matematyczne, interesujesz się nowoczesnymi technologiami, komputeryzacją, informatyką oraz robotyką – wybierz tę klasę. W tej klasie bowiem uczniowie poszerzą swoje umiejętności w zakresie matematyki oraz będą mieli możliwość realizowania praktycznych zajęć z  robotami LEGO MINDSTORMS. Uczniowie  będą współtworzyć stronę internetową, a swoje zainteresowania i wiedzę rozwijać podczas zajęć koła informatycznego.

Klasa Id – rozszerzone programy nauczania przedmiotów humanistycznych.

Jeżeli interesują Cię zagadnienia dotyczące piękna mowy polskiej, historii, jeżeli jesteś otwarty na poszukiwanie wiedzy o człowieku i świecie, o historii i kulturze, zapraszamy Cię do klasy o profilu humanistycznym.

Podczas lekcji języka polskiego będziemy wykorzystywać metody pracy aktywizujące uczniów, takie jak: projekt, drama, mapa mentalna, burza mózgów, dyskusja, krzyżówki, rebusy. Uczestnictwo w warsztatach edukacji filmowej umożliwia rozbudzenie u uczniów zainteresowania kulturą, kształtowania poczucia piękna i umiejętności odbioru dzieł kultury. Natomiast rozwijanie talentów pisarskich poprzez liczne formy dziennikarskie, tworzenie własnych tekstów w oparciu o zgromadzone informacje, poznanie współczesnej kultury multimedialnej umożliwią warsztaty dziennikarsko -  medialne i teatralne. Uczniowie tej klasy będą mieli sposobność współpracy z redakcją Tygodnika Krapkowickiego i innymi mediami.

Klasa Ie – integracyjna

W pracy z klasą integracyjną podstawową zasadą jest szczególna indywidualizacja zarówno nauczania, jak i wychowania. Każdy z naszych uczniów ma szansę osiągać sukcesy. W klasach integracyjnych nie ma uczniów „słabych”, „złych”. Są uczniowie, którzy osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości. Wychowujemy naszych uczniów w duchu tolerancji, poszanowania drugiej osoby. Rozwijamy u ucznia empatię, wrażliwość na los drugiego człowieka, chęć i umiejętność niesienia pomocy.

Budynek naszej szkoły nie posiada barier architektonicznych. Jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Posiada bowiem windę, specjalne podjazdy oraz busa, który dowozi uczniów na zajęcia. Poza tym w szkole zatrudniony jest fizjoterapeuta, który prowadzi zajęcia rehabilitacyjne w specjalistycznej sali.

Nauczyciele pracujący z osobami niepełnosprawnymi posiadają pełne kwalifikacje. Obok nauczycieli wiodących, zaangażowani w pracę z młodzieżą niepełnosprawną są nauczyciele wspomagający. Dodatkowym atutem tej klasy jest mała ilość uczniów (od 15 do 20) oraz dwóch nauczycieli obecnych na zajęciach przedmiotowych, w związku z tym nauka w tej klasie przebiega w komfortowych warunkach.

 

Publiczne Gimnazjum im. Alberta Einsteina w Gogolinie

ul. Szkolna 27

47 – 320 Gogolin

tel./fax  77  4666294

tel.  77  4666235

www.zs.gogolin.com.pl

e-mail:       i   

 

**************************************************************************************

 

Zespół Szkół w Gogolinie współpracuje z Uniwersytetem Opolskim, Politechniką Opolska, Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu, Szkołą Wyższą im. Bogdana Jańskiego w Opolu.

Zespół Szkół realizuje liczne projekty edukacyjne, w 2011 r. zrealizowano m. in. projekt „Opolska e – szkoła, szkołą ku przyszłości” w ramach którego placówka została wyposażona w nowoczesny sprzęt informatyczny służący edukacji (laptopy, tablice interaktywne itd.). Niebawem rozpocznie się realizacja projektu „E – twinning”.

Zespół Szkół mieści się w obszernym budynku, dogodnie zlokalizowanym, posiada bardzo dobrą bazę lokalową i dydaktyczną oraz znakomitą kadrę pedagogiczną.

Zespół Szkół jest „szkołą bez barier”,  istnieją w niej bardzo dobre warunki dla osób niepełnosprawnych fizycznie m. in. nowoczesna winda osobowa.

Zespół Szkół aktywnie współpracuje ze szkołą w Betzdorf (Niemcy) i Równem (Ukraina).

strzalka.jpeg Warto przetyczać także:

Wersja XML