Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

W czwartek 7 lutego 2019r. mieszkańcy Kamionka wybrali sołtysa, przewodniczącego oraz członków Rady Sołeckiej.

W zebraniu wiejskim uczestniczyło 51 osób, posiadających czynne prawo wyborcze. Zebranie wiejskie postanowiło ustalić liczbę członków Rady Sołeckiej na 7 osób. Wybrani zostali: Sabina Kauf (41 głosów), Renata Fesser (36 głosów), Weronika Kunert (34 głosy), Paweł Pilarz (43 głosy), Michał Bekiersz (41 głosów), Piotr Szice (39 głosów), Szymon Matuszek (32 głosy). Przewodniczącą Rady Sołeckiej została Sabina Kauf.

Na stanowisko sołtysa zgłoszono dwie kandydatury: Panią Barbarę Komandzik oraz Pana Jana Szendzielorza. Po tajnym głosowaniu nowym Sołtysem wsi Kamionek została Pani Barbara Komandzik. Wyniki głosowania: Barbara Komandzik (26 głosów), Jan Szendzielorz (22 głosy).

 

 

Wersja XML