• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat dla podatników

 

Burmistrz Gogolina zawiadamia, że w celu usprawnienia ewidencji wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych z dniem 1 lutego 2019 r. dla każdego podatnika zostało utworzone indywidualne konto służące do dokonywania wpłat z tytułu ww. podatków.

Indywidualny numer rachunku bankowego został przypisany każdemu podatnikowi będącemu osobą fizyczną lub osobą prawną, zarejestrowanemu w ewidencji podatkowej, na podstawie złożonej wcześniej informacji lub deklaracji.

Wszystkie osoby fizyczne zostaną poinformowane o nadanym indywidualnym numerze konta bankowego w doręczanych decyzjach wymiarowych. Z kolei osoby prawne zostaną poinformowane o nadanym indywidualnym numerze konta bankowego w odrębnej korespondencji.

Jednocześnie przypomina się o obowiązku uiszczania opłaty od posiadania psa, zgodnie z zapisami art.18a. ust. 1 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość opłaty w kwocie 20,00 zł określa Uchwała Nr XIII/151/2011 r. Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 listopada 2011 roku. Opłata powyższa płatna jest w kasie Urzędu Miejskiego, u sołtysa lub na rachunek bankowy BS Gogolin 63 8883 0005 2001 0000 2381 0034.

Wersja XML

Urząd Miejski w Gogolinie
ul. ul. Krapkowicka 6
47-320 Gogolin
tel. +48 77 40 76 800
fax +48 77 46 66 247
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 29454953
w tym miesiącu: 279851
dzisiaj: 6615