Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zebranie wiejskie, dnia 05.02.2019 r.

Obwieszczeniem Burmistrza Gogolina z dnia 25 stycznia 2019 r. zwołuje się na dzień 5 lutego 2019 r. (wtorek) zebranie wiejskie. Zebranie odbędzie się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu  Śląskim.

 

Porządek zebrania:

1. Wybór przewodniczącego. zebrania i protokolanta.

2. Złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej na całą kadencję.

3. Przedstawienie przez Sołtysa informacji o aktualnym stanie środków na funduszu sołeckim.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór Sołtysa.

6. Wybór Rady Sołeckiej i Przewodniczącego Rady Sołeckiej.

7. Wolne wnioski i zapytania.

Wersja XML