Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Malni

Barbara Herok nadal będzie pełniła funkcję sołtysa Malni. Tak zadecydowali mieszkańcy tej miejscowości podczas zebrania wiejskiego, które odbyło się  17 stycznia.

W zebraniu wiejskim uczestniczyło 39 osób, posiadających czynne prawo wyborcze.  Sołtysem i Przewodniczącym Rady Sołeckiej została Barbara Herok, uzyskując 37 głosów „za” i 2 „przeciw”. Zebranie wiejskiej postanowiło ustalić liczbę członków Rady Sołeckiej na 7 osób. Zgłoszonych zostało 11 kandydatów, z czego dwóch nie wyraziło zgody na kandydowanie. W wyniku głosowania, w skład Rady Sołeckiej wsi Malnia weszli: Marta Chodzińska (31 głosów), Zyta Junghardt (29 głosów), Sabina Niewianda (29 głosów), Karina Radajewska (27 głosów), Paweł Janusz (33 głosy), Marcin Niewianda (35 głosów) i Krzysztof Reinert (32 głosy).

Podczas zebrania poruszone zostały również bieżące sprawy. Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala w odpowiedzi na pytania mieszkańców Malni, szczegółowo wyjaśnił na jakie działania oświatowe przekazywane są środki finansowe. Przedstawił też działalność samorządu Gminy Gogolin w zakresie ochrony środowiska. Poinformował m.in. o prowadzonych kampaniach edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, dofinansowaniach gminy do wymiany źródeł ciepła, podpisanym porozumieniu o współpracy w zakresie wprowadzania systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego, a także o planach wygaszenia wysypiska śmieci oraz modernizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gogolinie.

Brak opisu obrazka

Wersja XML