• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu informacyjne Gminy Gogolin
Menu Ośrodka Pomocy Społecznej
Menu Chorula
Menu Dąbrówka
Menu Kamień Śląski
Menu Malnia
Menu Górażdże
Menu Obrowiec
Menu Strzebniów
Menu Odrowąż
Menu Karłubiec
Menu Kamionek
Menu Zakrzów
Festiwal smaków
BIP

Altana na boisku

W końcówce roku 2018, udało się zrealizować długo oczekiwaną inwestycję na boisku w Malni. Postawiono altanę drewnianą. Zaprojektowanie, wykonanie i postawienie altany wraz z uporządkowaniem terenu kosztowało 40.000,00 zł. Część kwoty w wysokości 20.000,00 zł pokryto z funduszu sołeckiego za 2018 r. Pozostałą część pokryto z darowizny Fundacji GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie z środków finansowych w ramach Grantu na realizację projektu "Pod wspólnym dachem - altana na boisku w Malni" realizowanego w ramach Programu "Bliżej naszych sąsiadów". 

Wybudowana altana poprawi komfort i bezpieczeństwo realizowanych wszelkiego rodzaju imprez i uroczystości przeprowadzanych na boisku wiejskim. Zadaszenie części widowni pozwoli na uniezależnienie się od warunków atmosferycznych (deszcz, nadmierne nasłonecznienie). Wierzymy również, że wpłynie na poprawę jakości spędzania wolnego czasu jak również wzbogaci propozycję rekreacyjną dla wszystkich, od najmłodszych do seniorów, korzystających z w/w obiektu.

 

 

 


Urząd Miejski w Gogolinie
ul. ul. Krapkowicka 6
47-320 Gogolin
tel. +48 77 40 76 800
fax +48 77 46 66 247
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 28591021
w tym miesiącu: 358433
dzisiaj: 2759