Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie opłatkowe

Tradycyjnie w okolicach Bożego Narodzenia Sołtys i Rada Sołecka zorganizowali dla osób starszych i samotnych spotkanie opłatkowe. Spotkanie odbyło się 16 grudnia w restauracji Linder. Na samym początku spotkania pani sołtys Barbara Herok przywitała przybyłych seniorów oraz zaproszonych gości. Wśród gości byli: pani Urszula Proszowska prezes Fundacji Górażdże, pan Piotr Czok przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie, Ks. Proboszcz Hubert Sklorz, pani Iwona Cimek dyrektor GOK, pan Rudolf Kubiczek Przewodniczący DFK Malnia. W spotkaniu uczestniczyło ok. 100 osób. Przy kawie i tradycyjnych makowcach przedstawiony został program artystyczny przygotowany przez grupę starszaków z przedszkola w Malni pod kierunkiem pani Agaty Janik oraz pani Magdy Jonderko. Wystąpiły również uzdolnione wokalnie dzieci: Damian i Aurelia Spallek, Julia Przybyła oraz Daria Półtorak. Po występach artystycznych Ksiądz Proboszcz Hubert Sklorz poświęcił opłatki a następnie był czas na składanie sobie świątecznych życzeń, po czym wszyscy zasiedli do uroczystej kolacji. W trakcie spotkania przedstawiona została również prezentacja multimedialna z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2018 rok. Prezentację przygotowała pani Sabina Niewianda członek Rady Sołeckiej. Każdy z przybyłych gości otrzymał prezent: filcową bombkę, wykonaną przez dzieci i rodziców ze świetlicy.

Wszystko to można było przygotować przy wsparciu finansowym Gminy Gogolin, GOK Gogolin, Fundacji Górażdże oraz DFK w Malni. Wszystkim sponsorom, osobom zaangażowanym bardzo dziękujemy.

 
 

 

 

 

Wersja XML