Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zabawa dożynkowa w dzielnicy Strzebniów

Zabawa dożynkowa w dzielnicy - 23.09.2018 r.
Po dożynkach gminnych, które odbyły się dnia 09.09.2018 r. przyszedł czas na skromne uroczystości  dożynkowe w dzielnicy Gogolin - Strzebniów. Od wczesnych godzin porannych, część Rady dzielnicy spotkała się by wspólnie przygotować stoły biesiadne. Już tradycyjnie obchody rozpoczęto od mszy św. odprawionej w intencji żyjących i zmarłych rolników  Strzebniowa przy kapliczce św. Jana Nepomucena, w której mimo  niesprzyjającej pogody  bardzo licznie uczestniczono. Druga część spotkania - Biesiada, odbyła się w świetlicy Młodzieżowej w której uczestniczyło około 60 mieszkańców naszej dzielnicy

Serdeczne podziękowania składamy :
- osobom zaangażowanym w organizację spotkania,
- Starostom  dożynek: Państwu  Beacie i Piotrowi Bomba,
- Państwu Irenie i Arnoldowi Wieczorek za przygotowanie  ziemniaczków   gotowanych  w mundurkach 
- P. Mathiasowi oraz Markusowi Malek za zaangażowanie oraz pomoc podczas całego spotkania
- Panu Wiesławowi Zdebsiemu za wspaniałą oprawę muzyczną
Impreza zorganizowana została przez Stowarzyszenie "Piękny Skrawek Gogolina - Strzebniów" ,Radę dzielnicy Gogolin - Strzebniów we współpracy z Świetlicą Młodzieżową w Strzebniowie. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków dotacji Gminy Gogolin.


 

 
 

Wersja XML