Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zdrowa Gmina Gogolin

Podczas Gali Finałowej podsumowującej III Edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Zdrowa Gmina” w Warszawie  odbyła się prezentacja  dokonań gminy Gogolin w zakresie ochrony zdrowia. Zagadnienia związane z polityką prozdrowotną przedstawił burmistrz Joachim Wojtala.

Uroczysta Gala odbyła się (22.11.) w Centrum Nauki „Kopernik” z udziałem Bolesława Piechy - Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia, prof. Jarosława Reguły – Koordynatora Programu Badań Przesiewowych dla Wczesnego Wykrywania Raka Jelita Grubego, dr. Janusza Medera – Prezesa Polskiej Unii Onkologii, dr. Jerzego Giermka – Kierownika Centralnego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz samorządowców i przedstawicieli gmin uczestniczących w programie. Program „Zdrowa Gmina” podsumował dr Grzegorz Luboiński, a prezes PUO Janusz Mader podkreślił fakt, iż sukces, jakim jest wzrost statystyk jest efektem zaangażowania w działalność wielu środowisk: władz samorządowych, ośrodków zdrowia, mediów i stowarzyszeń. Pomimo, że w Polsce tzw. „zgłaszalność” nie jest najwyższa to dzięki podejmowanym akcjom nastąpił w 2012 r. w tym zakresie znaczący wzrost.

Doceniając dokonania samorządu w zakresie ochrony zdrowia, a szczególnie w zakresie promocji profilaktyki zdrowotnej, organizatorzy zaprosili Burmistrza Gogolina do zaprezentowania osiągnięć - w ramach tzw. wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, co miało również walor promocyjny.  Burmistrz omówił m. in. sprawy związane z  finansowaniem działalności placówek medycznych, wspieraniem osób niepełnosprawnych i seniorów i realizacją Programu „Zdrowa Gmina”. Burmistrz podkreślił fakt, że samorząd gminy przeznacza rocznie ok. 45 tys. zł na programy, w tym na szczepienia uczennic gimnazjum przeciw HPV. Sukcesem jest również to, że w 2012 r. z gminnych programów prewencyjnych skorzystało ok. 2,5 tys. mieszkańców. Podczas Gali gminę Gogolin reprezentował również Andrzej Mrowiec - dyrektor Gminnego  Ośrodka Zdrowia oraz Arnold Joszko - naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

***

Od dwóch lat Gmina Gogolin uczestniczy w programie konkursowym „Zdrowa Gmina” organizowanym przez Polską Unię Onkologii. Systematyczne badania prewencyjne są jednak prowadzone od pięciu lat, w tym m. in. przesiewowe badania onkologiczne i promocja prewencja zdrowotna. Dzięki podejmowanym gminie Gogolin nastąpił znaczny wzrost liczby osób zgłaszających się na badania. Z badań  mammograficznych skorzystało 59% osób wytypowanych, na badania cytologiczne 43% wytypowanych. Zadawalający „pułap zgłaszalności” powinien w obu kategoriach wynosić 75%.

 

                             Udział mieszkańców w badaniach

cytologia (w ramach programu)

374

cytologia (poza programem)

680

mammografia

411

kolposkopia

8

badania otolaryngologiczne

137

badania okulistyczne

117

badanie zmian skórnych

32

badania pod kątem raka prostaty

84

szczepienia przeciw HPV

52

badanie wad postawy

107

badania w ramach programu „Postaw serce na nogi”

87

organizacja dni otwartych „Białe soboty”

8

organizacja badań w mammobusie

6

pomiar ciśnienia

396

pomiar poziomu cukru

311

badania EKG

64

 

Wersja XML