Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rada Miejska w Gogolinie w kadencji 2018 - 2023

Brak opisu obrazka

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr CZOK

Wybrany w okręgu nr 2 Gogolin

z Komitetu Wyborczego Wyborców

Joachima Wojtali

Brak opisu obrazka

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Bertold HIRSZ

Wybrany w okręgu nr 13 Chorula

z Komitetu Wyborczego Wyborców

Joachima Wojtali
 

Brak opisu obrazka

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Barbara HEROK

Wybrana w okręgu nr 14 Malnia, Odrowąż

z Komitetu Wyborczego Wyborców

Joachima Wojtali

Brak opisu obrazka

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Krystian KUBILAS

Wybrany w okręgu nr 3 Gogolin

z Komitetu Wyborczego Wyborców

Joachima Wojtali

Brak opisu obrazka

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania

Franciszek HOLECZEK

Wybrany w okręgu nr 8 Gogolin

z Komitetu Wyborczego Wyborców

Joachima Wojtali

Brak opisu obrazka

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia

Gizela SAPOK

Wybrana w okręgu nr 4 Gogolin

z Komitetu Wyborczego Wyborców

Joachima Wojtali

Brak opisu obrazka

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Adrian MRÓZ

Wybrany w okręgu nr 1 Gogolin

z Komitetu Wyborczego Wyborców

Joachima Wojtali

Brak opisu obrazka

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Gerard KONIECZKO

Wybrany w okręgu nr 7 Gogolin

z Komitetu Wyborczego Wyborców

Joachima Wojtali

Brak opisu obrazka

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Leonard LEPICH

Wybrany w okręgu nr 5 Gogolin

z Komitetu Wyborczego Wyborców

Joachima Wojtali

Brak opisu obrazka

Radny Rady Miejskiej

Adam ZELENT

Wybrany w okręgu nr 6 Gogolin

z Komitetu Wyborczego Wyborców

Joachima Wojtali

Brak opisu obrazka

Radny Rady Miejskiej

Zbigniew KAWA

Wybrany w okręgu nr 9 Kamień Śl.

z Komitetu Wyborczego Wyborców

Macieja Sonika

Brak opisu obrazka

Radny Rady Miejskiej

Marcin MADZIAŁA

Wybrany w okręgu nr 10 Kamień Śl.

z Komitetu Wyborczego Wyborców

Macieja Sonika

Brak opisu obrazka

Radna Rady Miejskiej

Sabina KAUF

Wybrana w okręgu nr 11 Kamionek

z Komitetu Wyborczego Wyborców

Joachima Wojtali

Brak opisu obrazka

Radna Rady Miejskiej

Maria POLA

Wybrana w okręgu nr 12 Górażdże

z Komitetu Wyborczego Wyborców

Joachima Wojtali

Brak opisu obrazka

Radny Rady Miejskiej

Tomasz LEPICH

Wybrany w okręgu nr 15 Obrowiec, Zakrzów Dąbrówka

z Komitetu Wyborczego Wyborców

Joachima Wojtali

 

 

 

 

Wersja XML