Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strażackie ćwiczenia

W dniu 20 października 2018 r. w rejonie remizy OSP Odrowąż zostało przeprowadzone szkolenie, w którym udział wzięły wszystkie jednostki OSP Gminy Gogolin. Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności strażaków OSP w zakresie ratownictwa technicznego i kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Szczególna uwaga została zwrócona na doskonalenie umiejętności posługiwania się przez strażaków OSP sprzętem ratownictwa technicznego w sytuacji konieczności dotarcia do osób poszkodowanych uwięzionych w samochodach, biorących udział w wypadkach drogowych.

Szkolenie zostało przeprowadzone w formie praktycznych warsztatów w kilku grupach szkoleniowych w oparciu o posiadany przez jednostki sprzęt techniczny oraz zgromadzone w rejonie szkolenia rozbite samochody osobowe. Instruktorami prowadzącymi szkolenie byli strażacy zawodowi, którzy są jednocześnie członkami OSP Odrowąż tj. dh Paweł Schreiber, dh Arkadiusz Asman oraz dh Dariusz Kilańczyk.

Bardzo dobrze zorganizowane i przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym szkolenie, w którym wzięło udział 48 strażaków przyniosło wymierne korzyści w postaci podniesienia umiejętności w posługiwaniu się sprzętem ratownictwa technicznego, ewakuacji z samochodów osób poszkodowanych oraz udzielania tym osobom pomocy przedmedycznej. Na podkreślenie zasługuje bardzo duże zaangażowanie wszystkich szkolonych i chęć ponoszenia własnych kwalifikacji umożliwiających działanie w sytuacji udzielania pomocy poszkodowanym.

Słowa podziękowania należą się Prezesowi OSP Odrowąż dh Pawłowi Schreiber, który był nie tylko instruktorem na punkcie szkolenia, ale również współorganizatorem całego przedsięwzięcia. Bardzo mocno byli również zaangażowani strażacy OSP Odrowąż w przygotowanie placu szkoleniowego.  W przygotowaniu i zabezpieczeniu szkolenia mieli także udział pracownicy Gminnego Centrum Reagowania. Uczestnicy szkolenia mieli zabezpieczone gorące i zimne napoje. Szkolenie zakończyło się  wspólnym posiłkiem  przygotowanym na grillu znajdującym się przy remizie.

 

 

Wersja XML