Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podsumowanie sezonu w Karłubcu

W dniu 26.10.2012 roku w siedzibie sekcji Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych - Gogolin – Karłubiec odbyło się uroczyste spotkanie z okazji zakończenia i podsumowania sezonu lotów.

Podczas spotkania burmistrza Gogolina reprezentował Piotr Giecewicz – inspektor Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego, zaproszony został także Andrzej Feliksik  - sekretarz PZHGP Oddział Krapkowice oraz  Leon Parucha – senior tegoż oddziału. Spotkanie prowadził Bernard Frank  - prezes sekcji, który przedstawił sprawozdanie z sezonu lotów 2012. W dalszej części spotkania nastąpiło wręczenie najlepszym hodowcom pucharów, statuetek i odznaczeń. Po ceremonii wręczenia pucharów, Piotr Giecewicz wręczył hodowcom i członkom sekcji: Bernardowi Frankowi, Wiktorowi Kubiczkowi oraz Henryk Dyrowi Srebrne Odznaki „Zasłużony Członek PZHGP”. Hodowcy uczcili również minutą ciszy pamięć Włodzimierza Bugajskiego – hodowcy i członka karłubieckiej  sekcji.

Należy podkreślić, że sekcja Gogolin Karłubiec to elita hodowców, jeżeli chodzi o wyniki na szczeblu oddziału. Znakomitymi osiągnięciami mogą się pochwalić: Jan Mateja, Jan i Roland Gaborowie, Adolf Fuhs i Andrzej Feliksik, Henryk Dyr i pozostali członkowie sekcji, którzy zajmują czołowe pozycje na listach oddziałowych. Trzeba również dodać, iż sekcja Gogolin – Karłubiec i sekcja Gogolin – Strzebniów są zaangażowane w przygotowania do dorocznej wystawy gołębi, która odbędzie się w dniach 1-2 grudnia w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Gogolinie. Członkowie sekcji wyrażają wdzięczność burmistrzowi Joachimowi Wojtali, Radzie Miejskiej oraz pani Renacie Kochanowskiej - dyrektorowi PSP nr 2 w Gogolinie za współpracę i patronat nad sekcją. Spotkanie podsumowujące sezon zakończyło się w późnych godzinach wieczornych, dyskutowano już o nowym sezonie 2013, organizacji i przewidywanych wynikach. Hodowcy serdecznie zapraszają na grudniową wystawę. Szczególnie mile widziane będą dzieci i młodzież, która być może zasili szeregi gogolińskich sekcji…

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Mistrzostwo Tradycyjne

mistrz - Jan Mateja,

I wicemistrz Jan i Roland Gaborowie,

II wicemistrz - A. Fuchs – A. Feliksik,

I przodownik - Bernard Frank,

II przodownik - Henryk Dyr.,

III przodownik - Józef Suchanek.

Kategoria A

mistrz - Jan Mateja,

I wicemistrz - Jan i Roland Gaborowie,

II wicemistrz - A. Fuchs – A. Feliksik,

Kategoria B

mistrz - Jan i Roland Gaborowie

I wicemistrz - Jan Mateja,

II wicemistrz - A. Fuchs – A. Feliksik,

Kategoria C

mistrz -  Jan i Roland Gabor,

I wicemistrz - A. Fuchs – A. Feliksik,

II wicemistrz - Jan Mateja.

Kategoria M

mistrz - Henryk Dyr.,

I wicemistrz - Jan i Roland Gaborowie,

II wicemistrz - Jan Mateja.

Mistrzostwo Gołębi Rocznych

mistrz - Jan Mateja,

I wicemistrz - A. Fuchs – A. Feliksik,

II wicemistrz - Bernard Frank.

Mistrzostwo Gołębi Młodych

mistrz - Bogdan Bugajski,

I wicemistrz - Adolf Fuchs,

II wicemistrz - Henryk Dyr.,

I przodownik - A. Fuchs – A. Feliksik,

II przodownik - Jan Mateja,

III przodownik - Bernard Frank.

Najlepszy samiec dorosły

 hodowca: Henryk Dyr, A. Fuchs – A. Feliksik.

Najlepsza samica dorosła

hodowca: Jan I Roland Gaborowie,  Henryk Dyr oraz Jan Mateja.

Najlepszy samiec roczny

Hodowca:  A. Fuchs – A. Feliksie,  Jan Mateja.

Najlepsza samica roczna

Hodowca: A. Fuchs – A. Feliksik,  Jan Mateja oraz Bernard Frank.

Najlepszy gołąb młody

hodowca: Jan Mateja, A. Fuchs oraz A. Fuchs.

Wersja XML