Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zebranie wiejskie - 26 września 2018 r.

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW WSI KAMIEŃ ŚLĄSKI,
ŻE W DNIU 26.09.2018r. (ŚRODA) O GODZINIE 17.00
(II TERMIN ZEBRANIA - GODZ. 17.30) ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE WIEJSKIE W SALI DFK W KAMIENIU ŚLĄSKIM.


Porządek zebrania:
1. Powitanie uczestników zebrania.
2. Wybór prowadzącego zebrania i protokolanta.
3. Stwierdzenie ważności zebrania.
4. Przedstawienie planu zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców.
5. Stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Omówienie propozycji zgłoszonych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego.
7. Zapoznanie uczestników z projektem uchwały i wnioskiem.
8. Dyskusja.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków
z funduszu sołeckiego.
10. Uchwalenie wniosków do ujęcia w budżecie Gminy Gogolin na 2019 rok.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Sołtys Wsi Kamień Śląski

Bronisława Sleziona

Wersja XML