Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podsumowanie projektu

Gmina Gogolin wraz z Miastem Jablunkov zrealizowała projekt pn. „Miód Impreza” który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE.

W ramach realizacji projektu odbyły się dwa spotkania pszczelarzy z Jablunkova i Gogolina. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniach 01-02.06.2012r. w Jablunkovie. W czasie tego spotkania uczestnicy wymienili się doświadczeniami oraz omówili szczegóły wydarzenia w Gogolinie.

Kolejne spotkanie odbyło się w dniach 01-02.09.2012r. w Gminie Gogolin. W trakcie tego spotkania pszczelarze z Republiki Czeskiej odwiedzili pasieki swoich polskich kolegów, co stanowiło doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i ożywionych dyskusji związanych z pszczelarstwem.

W niedzielne popołudnie (2 września) podczas Dożynek Wojewódzkich Gogolin 2012 na stadionie miejskim w Gogolinie odbyło się natomiast wielkie święto pszczelarskie i spotkanie przy i wokół miodu. W ramach projektu przygotowano specjalne stoisko na którym odbywała się edukacja pszczelarska, degustacja polskich i czeskich miodów oraz degustacja specjałów wykonanych na bazie miodu. Szczególnym powodzeniem wśród zwiedzających cieszyło się ciasto miodowe oraz możliwość degustacji poszczególnych miodów na waflach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się specjalnie przygotowane ulotki z informacjami o miodzie oraz jego wpływie na zdrowie człowieka. Najmłodsi uczestnicy imprezy mogli wykazać się swoją wiedzą o pszczołach i miodzie podczas specjalnie przygotowanego dla nich konkursu.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Całkowita wnioskowana wartość projektu 5.535,00 EURO

Dofinasowanie z EFRR 4.704,75 EURO (85%)

Dofinasowanie z budżetu państwa 553,50 EURO (10%)

Brak opisu obrazka

Wersja XML