Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konferencja z okazji 20-lecia Programu Odnowy Wsi w Gminie Gogolin

Program „Odnowa Wsi” działa w gminie Gogolin już od 20 lat. 10 sierpnia 2018r. w Kamieniu Śląskim odbyła się z tej okazji uroczystość z reprezentacją Sołectwa. Przyznano także Odznaki Honorowe „Zasłużony dla miasta Gogolina” oraz Nagrody Honorowe „Statuetek Karolinki”.

Zaproszenie Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali przyjęli sołtysi, przewodniczący zarządów dzielnic oraz wszystkie osoby zaangażowane w realizację Programu „Odnowa Wsi”. Nie zabrakło też gosci: Eksperta Programu Odnowy Wsi, Posła na Sejm RP Ryszarda Wilczyńskiego i Wicemarszałka Województwa Opolskiego Romana Kolka, którzy z okazji jubileuszu przekazali podziękowania i gratulacje.

Podniosłą chwilą podczas jubileuszowej uroczystości było uroczyste wręczenie Odznak Honorowych „Zasłużony dla miasta Gogolina” oraz Nagród Honorowych „Statuetek Karolinki”. Medal św. Urbana z rąk Burmistrza Gogolina oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej odebrała m.in. mieszkanka Kamienia Śląskiego Bronisława Kałuża.

___________________________

Pani Bronisława Kałuża przez cztery kadencje, w latach 1988 – 2003 pełniła funkcję sołtysa wsi Kamień Śląski, a trzy kadencje (1990 – 2002) funkcję radnej Rady Miejskiej w Gogolinie. Przez wiele lat była terenowym opiekunem społecznym, a także organizatorem wycieczek religijno – krajoznawczych, wiejskich dożynek i prac społecznych na terenie sołectwa. Współorganizowała zjazdy rolników z regionu opolskiego, coroczne „Gogolińskie Żniwnioki”, „Swaczyny Śląskie” i „Szkubanie pierza”. Jedna z propagatorek agroturystyki. Miała swój udział – obok innych „liderów wsi” – w uzyskaniu przez Kamień Śląski w roku 2002, europejskiego wyróżnienia za realizację Programu Odnowa Wsi. W roku 2002 uhonorowana Statuetką Karolinki, była też laureatką wojewódzkiego konkursu wiedzy o regionie „nasze korzenie” (2000 r.). Radni przyznali odznakę Bronisławie Kałuży w podziękowaniu za aktywizowanie i pobudzanie do działania lokalnej społeczności Kamienia Śląskiego oraz za inspirowanie mieszkańców do nowych pomysłów. To dzięki Jej wieloletniemu zaangażowaniu, Kamień Śląski stał się jednym z najważniejszych punktów na mapie „polskiej odnowy wsi”.

 

 

tatuetki Karolinki wręczyli natomiast Przewodniczący Kapituły Eryk Boronczyk, Sekretarz Kapituły Bogusław Leśkiewicz oraz Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. Nagrody te odebrali: Krystyna Broj, Barbara Herok i Odilo Gebauer.

 

Wersja XML