Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karlikowe Hody – spotkania z tradycją i kulturą łowiecką

Brak opisu obrazka

W dniach 27-30 lipca br. w Gminie Gogolin, w ramach projektu „Karlikowe Hody – spotkania z tradycją i kulturą łowiecką”, gościli myśliwi z partnerskiego miasta Jablunkov. Projekt ten realizowany jest w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w Euroregionie Pradziad, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE. Głównym celem projektu jest wzrost powiązań transgranicznych pomiędzy mieszkańcami naszych regionów poprzez wzbudzenie zainteresowania i zachęcenie do głębszego poznania partnera zagranicznego w szczególnie atrakcyjnym wymiarze, jakim są tradycje i zwyczaje łowieckie, które zaprezentowane zostały podczas tegorocznych Dni Gogolina.

W ramach przygotowań do tej imprezy myśliwi oraz osoby odpowiedzialne za realizację projektu odbyły dwudniową wizytę w Jablunkovie, gdzie uczestnicy wymienili się doświadczeniami oraz omówili szczegóły wydarzenia w Gogolinie. W dniu 27 lipca myśliwi z Republiki Czeskiej wzięli udział w jubileuszu 65-lecia koła łowieckiego Ostoja, które zaangażowało się w realizację przedmiotowego projektu. W czasie tego święta odbyła się również konferencja edukacyjna na temat współpracy myśliwych i gospodarki leśnej w poszczególnych państwach. Sobotnie popołudnie (28 lipca) stadion miejski w Gogolinie zdominowali polscy i czescy myśliwi, którzy w ramach projektu „Karlikowe Hody – spotkanie z tradycją i kulturą łowiecką” przygotowali m. in. owacyjnie przyjęte przez publiczność pokaz sokolnictwa, prezentację psów myśliwskich i występ sygnalistów.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Nie mogło przy tym zabraknąć potraw z dziczyzny, którą można się było degustować podczas prezentacja polskiej i czeskiej kuchni myśliwskiej w ramach konkursu „Myśliwskie smaki pogranicza”. Za najlepsza potrawę uznano gulasz z sarny. Duże emocje wzbudziła również wystawa trofeów myśliwskich, która ze względu na ogromne zainteresowanie prezentowana była również podczas drugiego dnia święta miasta. Najmłodsi uczestnicy imprezy mogli wykazać się swoją wiedzą o lesie podczas specjalnie przygotowanych konkursów dla dzieci.

Wersja XML