Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Owocowy ogród miejski

Jest ciekawy pomysł na zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Powstańców Śl. i ul. Szpitalną w Gogolinie. Gogolin wzbogaciłby się o atrakcyjne miejsce wypoczynku w centrum miasta.

Zagospodarowanie terenu, który obecnie jest nieużytkiem byłoby korzystne dla mieszkańców, a przede wszystkim dla uczniów i przedszkolaków uczęszczających do pobliskich przedszkoli. Koncepcja zakłada powstanie terenu zielonego o charakterze edukacyjnym, który pełniłby również funkcję miejsca relaksu, szczególnie miejsca spacerów. Nie będzie to jednak tradycyjny skwer, lecz owocowy ogród miejski, który będzie służył promocji rzadkich roślin owocowych. Na terenie ogrodu zostaną wyznaczone ścieżki edukacyjne, a mieszkańcy będą mogli wykorzystywać do własnych celów owoce rosnących tam drzew i krzewów.

Poza walorami użytkowymi, zagospodarowanie tego terenu stworzyłoby bardzo atrakcyjne miejsce relaksu w bliskiej odległości od pobliskich domów wielorodzinnych, co jest interesującą propozycją szczególnie dla osób starszych i rodzin posiadających małe dzieci. Organizacja zieleni na tym terenie wpłynęłoby korzystnie nie tylko na krajobraz miasta; wspólne działania mogą się również przyczynić do integracji mieszkańców dzielnicy, którzy będą mieli do dyspozycji własny ogród.

Ponadto, na tym terenie planuje się organizację „Leśnego przedszkola”, czyli kwatery zieleni leśnej służącej edukacji. Do tego przedsięwzięcia zostaną włączeni uczniowie klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 i dzieci z przedszkoli nr 1 i nr 3, które zasadzą tam swoje drzewa. Celem jest również stworzenie całorocznego programu edukacyjnego dla dzieci, który będzie można realizować na terenie planowanego „Leśnego przedszkola”. Zaangażowanie przedszkolaków, uczniów i mieszkańców przyczyni się do integracji międzypokoleniowej, będzie również sprzyjać emocjonalnym związkom z miejscem, które tworzy się własnymi siłami. Jest nadzieja, że mieszkańcy będą szczególnie odpowiedzialni za miejsce, które stworzyli i z którego korzystają.

Warunkiem powodzenia tej interesującej inicjatywy jest jednak akceptacja i współpraca wspólnoty mieszkańców będących właścicielami tego terenu z samorządem gminy. Podjęcie tej inicjatywy oraz włączenie się wspólnoty właścicieli w realizację zadania byłoby bardzo pozytywnym przejawem myślenia i działania w kategoriach obywatelskich, w myśl których lokalna społeczność potrafi się skutecznie samoorganizować, aby osiągnąć określone cele. W tym wypadku celem byłaby organizacja atrakcyjnego miejsca, które jest blisko, uczy i łączy pokolenia.

Burmistrz Joachim Wojtala powołał w tym celu zespół roboczy, zaprosił dyrektorów ww. szkół i przedszkoli, prezesa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gogolińskiej, który będzie monitorować projekt, właściciela szkółki drzew i krzewów oraz strażaków z OSP Gogolin, oddelegował również pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego w Gogolinie do współpracy przy realizacji zadania. W najbliższym czasie, gdy będzie gotowa koncepcja, zostaną zaproszeni przedstawiciele zarządu wspólnoty mieszkańców będących właścicielami gruntu.

Wersja XML