Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wymiana doświadczeń

Na zaproszenie organizatorów oraz Senatora RP Ireneusza Niewiarowskiego, burmistrz Joachim Wojtala prezentował podczas ogólnopolskiej konferencji w Pawłowicach  dorobek gminy Gogolin w zakresie programu Odnowa Wsi. Tematyka konferencji w znacznej mierze była poświęcona możliwościom finansowania rozwoju wsi.

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz prezentacji gmin i sołectw województwa opolskiego i województwa mazowieckiego. Program obejmował również podróż studyjną do miejscowości  w gminie Olesno, Lasowice Wielkie i Kluczbork realizujących zadania z zakresu odnowy wsi.

W konferencji uczestniczyli pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, sołtysi, liderzy odnowy wsi oraz przedstawiciele Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Inicjatorem przedsięwzięcia był senator Ireneusz Niewiarowski pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. 

Burmistrz J. Wojtala w swoim wystąpieniu koncentrował się na tematyce związanej z finansowaniem projektów z funduszu sołeckiego i w ramach programu Odnowy Wsi. Wskazał m. in. na wymierną i niewymierną wartość pracy mieszkańców, co sprzyja integracji, ale pozwala też znacząco obniżyć koszty podejmowanych zadań. Szeroko omówił działania podejmowane m.in. w sołectwie Zakrzów, gdzie dzięki zaangażowaniu mieszkańców wybudowano kompleks boisk sportowych. Burmistrz mówił również realizację zadań związanych z budową centrów aktywizacji wiejskiej w Choruli i Odrowążu.

Senator I. Niewiarowski zwrócił się do burmistrza z propozycją, aby zacieśnić współpracę z gminą Gogolin, w szczególności z sołectwami, w celu promowania dobrych praktyk na łamach ogólnopolskiego periodyku Gazeta Sołecka. 

Podczas konferencji można było nabyć dwa numery Gazety na łamach którego ukazał się artykuł przedstawiający sylwetkę burmistrza J. Wojtali oraz artykuł poświęcony sołectwu Kamień  Śl.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

Wersja XML