Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wizyta w Pisku

Brak opisu obrazka

W Pisku w dniach 18-19.08.2012 uczestniczyliśmy w wymianie z zaprzyjaźnioną jednostką z Piska. W trakcie 2 dniowego pobytu uczestniczyliśmy w wspólnym szkoleniu z zakresu ratownictwa medycznego w warunkach górskich, wizytowaliśmy remizę strażacką oraz poznaliśmy sprzęt jakim dysponuje jednostka SDH Pisek. Wieczorne spotkanie poświęcone było wymianie doświadczeń, podczas którego koledzy z Piska opowiadali nam o trudach akcji ratowniczo - gaśniczych w warunkach górskich, zwłaszcza w okresie zimowym.

Drugiego dnia uczestniczyliśmy we mszy świętej w języku polskim gdzie zostaliśmy serdecznie przywitani przez miejscowego proboszcza. Po mszy poszliśmy na spacer po okolicy gdzie pokazano nam nasyp, który 2 lata temu w wyniku ulewnych deszczy się załamał porywając ze sobą tysiące ton ziemi, setki drzew oraz drogę dojazdową wielu domów. Zrobiło to na naszych strażakach wielkie wrażenie.

Podczas obiadu mogliśmy skosztować czeskiego specjału jakim są tradycyjne knedliczki i omówić szczegóły przyjazdu kolegów z Piska na 100-lecie naszej jednostki.

Brak opisu obrazka

Wersja XML