Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie w Zakrzowie

baner.jpeg

W dniach 06-07.07.2012r. w Zakrzowie odbyło się spotkanie strażaków ochotników z Zakrzowa i Piska w Republice Czeskiej. Spotkanie to odbyło się w ramach projektu „Strażacy bez granic” złożonego do Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w Euroregionie Pradziad, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE. Projekt ten koncentruje się na integracji społeczności strażaków ochotników z Zakrzowa w Gminie Gogolin i Gminy Pisek w Republice Czeskiej. Jako, iż wspólna praca i przeżycia najmocniej integrują uczestników postanowiono m.in. wzmocnić powiązania transgraniczne właśnie poprzez realizacje wspólnego celu jakim będzie odnowienie remizy OSP w Zakrzowie.

Artykuł - foto1.jpeg

Artykuł - foto2.jpeg

W czasie spotkania strażacy wspólnie odnowili elewację ramach Remizy OSP w Zakrzowie, a goście z Czech poznali dodatkowo zasady działania i organizację Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce oraz zapoznali się z zakresem działalności i wyposażeniem straży pożarnej w Zakrzowie.

W miesiącu sierpniu odbędzie się rewizyta strażaków z Zakrzowa w Pisku w czasie której strażacy przeprowadzą m.in. wspólne ćwiczenia pożarnicze oraz zapoznają się ze strukturą i zasadami działania straży pożarnej w Republice Czeskiej. Podsumowaniem projektu będzie wizyta strażaków z Piska podczas jubileuszu 100-lecia OSP w Zakrzowie.

Wersja XML