Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dobre informacje o wodzie w Gogolinie !!!

Po piątkowej informacji Sanepidu w Krapkowicach, Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z o. o., jako instytucja odpowiedzialna za zaopatrzenie w wodę, dokonała analizy i podjęła standardowe działania, adekwatne do zaistniałej sytuacji.

Trzy wyniki badań mikrobiologicznych wody wykonane przez Sanepid w Krapkowicach na próbkach wody pobranych w następujących miejscach:

jednoznacznie wskazały, że woda w  sieci wodociągowej jest bezpieczna i w pełni zdatna do spożycia.

Układ sieci wodociągowej miasta Gogolin oraz lokalizacja punktów poboru potwierdziły, że również woda w sieci wodociągowej na ul. Strzeleckiej jest bezpieczna i w pełni zdatna do spożycia.

Jedynym punktem,  w którym stwierdzono występowanie bakterii grupy coli w ilości 2jkt/100 ml wody była toaleta szkolna w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Gogolinie. Stwierdzona ilość bakterii grupy coli była podstawą do wydania przez Sanepid w Krapkowicach decyzji o warunkowym dopuszczeniu wody do spożycia zgodnie z ich komunikatem.

W ramach podjętych działań Spółka zleciła niezależnemu certyfikowanemu laboratorium wykonanie czterech analiz wody pobranej w sąsiedztwie szkoły i w szkolnej wodociągowej instalacji wewnętrznej przed i za zaworem antyskażeniowym. Wyniki w zakresie bakterii grupy coli (0jkt/100ml wody)  potwierdziły prawidłowość i skuteczność podjętych działań. W celu upewnienia się, że pozostałe parametry wody są zgodne z wymaganiami Spółka oczekuje (dzisiaj w godzinach popołudniowych a najpóźniej jutro, tj. 25 maja w godzinach porannych)  na kompletne wyniki badań.

Natychmiast przekażemy te informacje do Sanepidu w Krapkowicach oraz mieszkańcom.

Wersja XML