Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Samorząd Równych Szans

Samorząd Gminy Gogolin został kolejny raz wyróżniony za działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Doceniono konsekwentną politykę mającą na celu wyrównywanie szans i poprawę jakości życia osób borykających się z różnego rodzaju dysfunkcyjnością.

Samorząd gminy został wyróżniony w IV edycji konkursu „Samorząd Równych Szans”. Organizator konkursu - Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie oceniała program działania na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzony przez gminę od 2006 r.

Do konkursu zgłoszono 125 samorządów, spośród których Kapituła Nagrody pod przewodnictwem ministra Jarosława Dudy – Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - wybrała 15 zwycięzców i przyznała 25 wyróżnień.

Samorząd gminy, w ramach działalności Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej i Gminnego Ośrodka Zdrowia, efektywnie i kompleksowo realizuje program podniesienia jakości życia osób niepełnosprawnych. Działania mają jednak na celu nie tylko poprawę stanu zdrowia, ale obejmują też szerokie działania prewencyjne np. wczesne diagnozowanie wad postawy u dzieci w ramach badań przesiewowych. Większość zadań związanych ze zwalczaniem niepełnosprawności jest realizowana przy współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Brak opisu obrazka

Współpracę z Funduszem zainicjowano w 2005 r. Z środków budżetowych gminy oraz środków PFRON zrealizowano następujące projekty:

Brak opisu obrazka

Ponadto, pracownicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie udzielają wszelkich porad dotyczących praw i przywilejów osób niepełnosprawnych, służą pomocą przy wypełnianiu druków oraz promują badania profilaktyczne zapobiegające niepełnosprawności.

Sukcesem zakończyły się starania mające na celu uruchomienie filii gabinetu rehabilitacyjnego Gminnego Ośrodka Zdrowia. Od dnia 11 września, w Gogolinie przy ul. Strzeleckiej 1 świadczy się usługi w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, rehabilitacji osób starszych 50 plus, do dyspozycji pacjentów jest również psycholog, neurolog oraz logopeda. Ogólny koszt wyposażenia 70 000 zł, Fundacja „Aktywni w Regionie” przyznała na ten cel dofinansowanie w wysokości 49 500 zł.

Brak opisu obrazka

Wersja XML