Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

100-lecie OSP Zakrzów

Jednostka OSP w Zakrzowie działa już 100 lat. Z okazji jubileuszu została odznaczona Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Uroczystości z okazji stulecia jednostki odbyły się w sobotę (25.08.) z udziałem Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP dh. Andrzeja Borowskiego i Prezesa Zarządu Powiatowego a jednocześnie Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali oraz delegacji i pocztu sztandarowego z Piska i Hambach a także przedstawicieli wszystkich jednostek gminy Gogolin i zaprzyjaźnionych jednostek powiatu krapkowickiego.

Uroczystość, przy bardzo licznym udziale mieszkańców, rozpoczęła msza św. w kapliczce św. Jacka, którą sprawował ks. Franciszek Augustyniok. Po mszy św. strażacy z orkiestrą i pocztami sztandarowymi przemaszerowali na plac przy remizie OSP. Dowódca uroczystości – Komendant Miejsko – Gminny OSP w Gogolinie dh Jan Pałasz złożył meldunek prezesowi A. Borowskiemu, burmistrz J. Wojtala - jako gospodarz gminy powitał zebranych, a następnie Prezes OSP w Zakrzowie dh Roman Tomeczek odczytał historię jednostki.

 

 

Podniosłym momentem było udekorowanie sztandaru jednostki Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa oraz wręczenie strażakom odznaczeń i medali. Po tej ceremonii życzenia złożył prezes A. Borowski, z kolei burmistrz J. Wojtala wręczył Prezesowi OSP Zakrzów pamiątkowy puchar i list gratulacyjny. Podczas uroczystości odczytano również list gratulacyjny Wiceprezesa Zarządu Głównego ZW OSP RP dh. Teresy Tieszbierek oraz listy gratulacyjne Komendanta Wojewódzkiego i Komendanta Powiatowego. Życzenia w imieniu Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Krapkowicach złożył Sekretarz Arnold Joszko. Strażacy OSP w Zakrzowie wręczyli również zaproszonym gościom okolicznościowe figurki św. Floriana.  Sobotnie uroczystości zakończyła zabawa taneczna.

 

 

W drugim dniu (niedziela) strażackiego święta odbył się tradycyjny festyn letni dla mieszkańców Zakrzowa i Dąbrówki. W ramach programu wystąpił kabaret „Śląskie Pierony” z Świerklańca. Występ kabaretu został z okazji jubileuszu ufundowany przez samorząd gminy z środków budżetowych. Znakomicie zaprezentowały się również dzieci i młodzież skupiona w świetlicy młodzieżowej. Pod kierunkiem opiekunki Ewy Wiory przygotowano przedstawienie „Historia wsi” nawiązujące do historii i współczesności Zakrzowa i Dąbrówki. Mieszkańcy i goście zostali również podjęci kawą i słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez sołtys Elżbietę Banert i panie z rad sołeckich obu miejscowości.

Strażacy z Zakrzowa bardzo solidnie przygotowali się do jubileuszu. Przygotowania trwały prawie rok i przyniosły znakomite efekty. Powstała m. in. bardzo interesująca wystawa plenerowa poświęcona historii i sprawom bieżącym jednostki. Wraz ze strażakami z Piska, w ramach projektu „Strażacy bez granic”, odnowiono remizę, poza tym uporządkowano teren wokół remizy i przygotowano okolicznościowe dekoracje.

Organizatorem uroczystości był Zarząd Miejsko – Gminny ZW OSP RP w Gogolinie, OSP w Zakrzowie, Rady Sołeckie Zakrzowa i Dąbrówki i Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie.

 

Strażacy OSP uhonorowani odznaczeniami i medalami:

Wersja XML