Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Posterunku Policji w Gogolinie

Na prośbę Posterunku Policji w Gogolinie informujemy, iż Policja prowadzi priorytetowe działania mające na celu wyeliminowanie przypadków nieprawidłowego parkowania pojazdów przy ul. Krapkowickiej 151 („Piekarnia”). Działania te mają m.in. związek z licznymi zgłoszeniami na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa i ukierunkowane są na wyeliminowanie wykroczeń wymienionych w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym:

Art. 47 [Postój na chodniku]

1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem, że:
...
     2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;

Art. 49 [Zakaz zatrzymania]

1. Zabrania się zatrzymania pojazdu:

   7) na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu;

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz uwarunkowania terenowe wokół „Piekarni” oznacza to, iż nie można parkować samochodu wjeżdżając kołami na chodnik, a zatrzymując samochód należy to robić przy prawej krawędzi jezdni (patrząc w kierunku jazdy).

Brak opisu obrazka

Wersja XML