Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców dzielnicy Gogolin - Strzebniów, iż w dniu 21.03.2018 r. (środa) o godzinie 18.00 (II termin zebrania - godz. 18.30) odbędzie się zebranie dzielnicy Gogolin - Strzebniów w Świetlicy Młodzieżowej w Strzebniowie.

PORZĄDEK ZEBRANIA JEST NASTĘPUJĄCY:

Porządek zebrania:

 1. Powitanie uczestników zebrania i stwierdzenie prawomocności zebrania

 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta

 3. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie przez mieszkańców

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Dzielnicy

 5. Informacja nt. realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania.

 6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i Zarządu Dzielnicy
  za 2017 rok.

7. Wolne wnioski

8. Zakończenie Zebrania Dzielnicy

Przewodnicząca Dzielnicy

Agnieszka Porada

 

Wersja XML