Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Najpiękniejsza z najpiękniejszych

Sołectwo Kamień Śląski zostało zwycięzcą konkursu „Piękna Wieś Opolska” zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego z okazji 15 – lecia programu „Odnowa Wsi” w województwie opolskim. Sołectwo Kamień Śl. otrzymało tytuł "Najpiękniejszej Wsi XV - lecia Odnowy Wsi Opolskiej", wybranej spośród zwycięzców konkursu w minionych 15 latach.

Wizytacja Komisji Konkursowej miała miejsce 19 lipca br.

 

 

 

W imieniu władz samorządowych Gminy Gogolin

składamy Mieszkańcom, Członkom Rady Sołeckiej i Sołtysowi Kamienia Śl.

serdeczne gratulacje z okazji przynania tytułu

„Najpiękniejszej Wsi XV - lecia Odnowy Wsi Opolskiej"

a zarazem zwycięstwa w konkursie zorganizowanym

z okazji 15 – lecia programu „Odnowa Wsi”.

Życzymy dalszych sukcesów w realizacji planów

związanych z programem Odnowa Wsi oraz satysfakcji

jaką daje zaangażowanie w lokalne życie społeczne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie               Burmistrz Gogolina

                Franciszek Holeczek                                      Joachim Wojtala

 

 

 

Wersja XML